Jakub Dobeš – divadelný festival Kračúň

Jakub Dobeš – divadelný festival Kračúň

Jakub je rodený Bánovčan, ktorý sa rozhodol osviežiť každoročný divadelný festival Kračúň. Chcel do neho vniesť ďalší rozmer podpory, rozvoja a spolupráce. Podarilo sa. Z Kračúňa spravil medzinárodné podujatie, ktorého sa zúčastnili jeho rovesníci z vojskami okupovanej Ukrajiny a z pôvodného počtu 300 účastníkov zvýšil návštevnosť festivalu na 700 ľudí. Počas príprav na festival sa prihlásil na LEAF Award 2016.

Prečítať viac o projekte Späť na projekty