Okrem biológie zvažovala aj štúdium jazykov alebo psychológie

Okrem biológie zvažovala aj štúdium jazykov alebo psychológie

Slávka (1992) sa od strednej školy venuje biológii, dostala sa aj na medzinárodné kolo biologickej olympiády (Taipei, 2012). Vyštudovala biológiu so zameraním na bunkovú biológiu na University of Edinburgh. Momentálne pôsobí v rámci programu Teach for Slovakia ako učiteľka na základnej škole. Práca s deťmi a mládežou ju baví a zvažuje, že bude v oblasti školstva pôsobiť aj naďalej. Vo voľnom čase chodí na pracovné akcie ochranárov prírody a tancuje argentínske tango.

Kam si chodila na strednú školu?

International Baccalaureate na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave, predtým Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave.

Aké predmety ťa bavili na strednej?

Biológia, jazyky (SJ, AJ, NJ), psychológia. (Biológia sa mi začala páčiť ešte v prime, kedy sme sa učili o rôznych ekosystémoch a adaptáciách živočíchov a rastlín na život v rôznych podmienkach.  Odvtedy ma bavilo viacmenej všetko, čo sa na biológii učilo, od ekosystémov, cez fyziológiu, po bunku a DNA. )

Čomu si sa venovala popri škole?

Bavila ma biológia, bola som hladná po vedomostiach a chcela som veľa vedieť. Robila som biologickú olympiádu, na ktorú som sa pripravovala čítaním na internete a v knihe od Campbella. V tých časoch v Bratislave vznikol BIOkrúžok, určený pre stredoškolákov a vedený vysokoškolákmi, čo je výborná možnosť dozvedieť sa nové veci, spoznať iných biológov, a tiež to pomáha pri príprave na olympiádu. Posledný rok strednej sa mi pošťastilo dostať sa na medzinárodné kolo. Okrem toho som v lete chodievala, a doteraz chodievam, na letné pracovné ochranárske tábory združenia KOZA, kde sa schádza skupina ľudí ktorí pomáhajú chrániť ohrozené druhy orchideí a živočíchov. Venovala som sa viacerým aktivitám: tancovala som a viedla som na škole tanečný krúžok pre mladších žiakov, riešila som korešpondenčný matematický seminár, učila som deti v škôlke o prvej pomoci cez projekt Červeného kríža, atď.

Prečo si sa rozhodla pre štúdium biológie na vysokej?

Každým rokom strednej som sa viac a viac profilovala na biológa (napr. som chodila na BIOkrúžok a robila olympiádu), ale ešte na začiatku posledného ročníka strednej školy som vo výbere oblasti pre ďalšie štúdium nemala stopercentne jasno. Zvažovala som okrem biológie aj štúdium jazykov alebo psychológie. Ani jedno z toho mi však nepripadalo tak uspokojivé ako biológia: „Jazyk stačí že používam, ale nech to nie je celé moje zameranie, psychológia mi zostane ako záujem, ale biológia, to je taká poriadna vec čo sa dá študovať a s ktorou sa dá pracovať“, rozmýšľala som. Navyše, keď som si predstavila, že sa budem musieť v nejakej oblasti veľmi veľa učiť, obšírne a do hĺbky, vedela som, že najviac by ma to bavilo v biológii. Tak bolo rozhodnuté.

Ako si si vybrala univerzitu?

Veľa mojich spolužiakov sa hlásilo na zahraničné vysoké školy a ja som si povedala, že to skúsim tiež. Chcela som ísť do Veľkej Británie na nejakú školu, čo má dobrú biológiu. Do britského systému prihlasovania sa na školy – UCAS (http://www.ucas.ac.uk/) – som vyplnila údaje o sebe, napísala som krátky motivačný list a moja škola tam zadala moje predpokladané záverečné známky. Pri výbere univerzít som si nedala do možností dve najlepšie, Cambridge a Oxford, pretože na týchto školách študuje človek vedu dosť komplexne, a ja som paradoxne neobľubovala chémiu, fyziku ani matematiku a vedela som, že komplexné vedecké predmety nebudú nič pre mňa. Chcela som sa venovať podľa možnosti len biológii, čo sa dá na všetkých ostatných britských univerzitách. Bola som prijatá na všetky tri školy kam som sa hlásila. Rozhodla som sa pre Edinburgh, lebo narozdiel od Anglicka sa v Škótsku neplatí školné, čo znamená, že som nebola nútená vziať si študentskú pôžičku.

Čo boli pozitíva a negatíva tvojho vysokoškolského štúdia?

Program biológie je postavený tak, že študent si vyberá len 3 či 4 predmety na semester, čo má svoje výhody aj nevýhody: študent si môže navoliť len to, čo ho zaujíma, ale na úkor kvantity vedomostí. Ja som sa napríklad za celé štúdium vyhla prednáškam o rastlinách, nie preto, že by som ich nechcela, ale preto, že sa mi nezmestili do rozvrhu (a preto, lebo som vďaka dobrým stredoškolským výsledkom preskočila prvý ročník štvorročného štúdia, kde boli rastliny povinné). Pozitívne ale je, že v rozvrhu je veľa laboratórnych cvičení. Univerzita má moderné vybavenie a študenti pracujú zväčša v dvojiciach, takže si toho človek veľa vyskúša. Univerzita ponúka aj výbornú knižnicu a rôzne služby (spolky, kariérny servis…) vďaka ktorým som využila čas na univerzite príjemne a produktívne. Páčilo sa mi, že počas štúdia som mala dosť voľného času, ktorý som využívala na samostatné štúdium, čítanie článkov, ale aj na zapájanie sa do univerzitných spolkov, ktorých je veľké množstvo a boli pre mňa jednou z najlepších vecí na univerzite. Ja som chodila najmä do tanečných spolkov a do vedeckého spolku, kde si študenti sami vymýšľali a realizovali laboratórne projekty. Posledný rok štúdia sa mi páčilo, že nám prednášali špičkoví vedci, autori kníh, či nominant na Nobelou cenu, a v daných oblastiach ma oboznámili so špičkou vedeckého poznania.

Ako negatívum vnímam, že bolo prakticky nemožné dostať sa k výskumnému tímu do labáku cez školský rok. Skúsenosť z práce na reálnom výskume sa dá získať len formou letnej stáže, čo mi nevyhovovalo. Ďalšie negatívum je finančná nákladnosť štúdia v zahraničí.

Čomu sa momentálne venuješ?

Po absolvovaní bakalárskeho štúdia som sa zapojila do dvojročného programu Teach for Slovakia, ktorí vysiela mladých absolventov univerzít (aj) nepedagogických smerov na dva roky učiť na základné školy v chudobnejších oblastiach Slovenska. Moja momentálna práca súvisí s biológiou len okrajovo – učím prírodovedu. Predovšetkým sa však oboznamujem s reáliami slovenského školstva a s problematikou vzdelávania detí z nízkopodnetného prostredia a popritom sa učím, ako byť skvelou učiteľkou. Momentálne ma baví práca s deťmi. Laboratórium či univerzitné štúdium mi nechýbajú.

Čo by si robila na strednej škole inak, ak by si bola stredoškoláčkou ešte raz?
Dosť som stresovala. Viac by som si užívala voľný čas a menej si robila starosti.

Späť na príbehy