Dodnes hľadám vo všetkom logiku

Dodnes hľadám vo všetkom logiku

Michal (1981) vyrastal v Bratislave. Po ukončení matematiky a manažmentu na FMFI UK sa vydal do sveta. V americkom Texase vyštudoval štatistiku a poistnú matematiku a potom tam pracoval ako konzultant Watson Wyatt v oblasti penzijných plánov. Po návrate do Európy, pracuje vo Viedni pre Vienna Insurance Group ako životný aktuár. Bol juniorským majstrom Slovenska v šachu.

Kam si chodil na strednú školu?

Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave, ktoré sa nachádza asi minútu peši od domu mojich rodičov, kde som vyrastal.

Aké predmety ťa bavili na strednej?

Bavili ma všetky predmety, vždy som bol veľmi zvedavý. Najviac sa mi darilo v matematike, a dodnes hľadám vo všetkom logiku. Rad som mal aj telesnú výchovu, som hravý 😉

Čomu si sa venoval popri škole?

Od piatich rokov hrávam šachy súťažne, ale dnes už minimálne. Rad som behal po vonku a hral futbal a basketbal s kamošmi. Počas gymnázia som hrával aj veľa počítačových hier, na čo bohužiaľ v spätnom zrkadle nie som hrdý. Počas štúdia v USA som rad posilňoval, a naučil som sa hrať squash. Bol som aj prezidentom aktuárskeho krúžku.

Prečo si sa rozhodol pre štúdium matematiky na vysokej?

Šachy ma viedli ku analytickému mysleniu. Mal som však veľa záujmov. Hlásil som sa na právo, politológiu, ekonómiu, manažment, a matematiku. Program “matematika – manažment“ na FMFI UK mi dovolil skĺbiť dva záujmy v jednom. V USA som paletu spestril štatistikou, a nakoniec som to zaklincoval poistnou matematikou. Hovorí sa, že múdri ľudia maximalizujú svoje budúce možnosti 😉

Ako si si vybral univerzitu?

FMFI UK mala dobre meno medzi mojimi kamošmi šachistami a organizovali sa tam aj matematické olympiády, kde som mal tú česť zúčastniť sa už počas štúdia na gymnáziu. Do USA som sa dostal šťastnou náhodou. Počas letného programu “Work&Travel USA“ vo Virgínii, som sa v šachovom klube zoznámil s profesorom, ktorý mi prezradil, že v Texase existuje univerzita, ktorá udeľuje šachové štipendiá. Prihláška som poslal a štipendium mi naozaj udelili, tak som sa vydal na skusy do sveta 😉

Čo boli pozitíva a negatíva tvojho vysokoškolského štúdia?

Na FMFI UK, najpozitívnejšie hodnotím interakciu so spolužiakmi, od ktorých som mal možnosť sa veľa naučiť. Bohužiaľ, prístup niektorých profesorov považujem po reflexii teraz za neprofesionálny. V USA najlepšie hodnotím mladú kultúru campusu, individuálnu flexibilitu študijného plánu, a množstvo možností zapojiť sa do mimoškolských záujmových aktivít. Negatívne boli náklady na život, a limitovaná možnosť hromadnej dopravy.

Čomu sa momentálne venuješ?                                                                            

Pracujem ako životný aktuár, t.j. používam matematicko-štatistické modely na ohodnocovanie rizika. Hlavné projekty hodnotia ziskovosť a solventnosť portfólia poistiek. Životné poistenie býva dlhodobé, napríklad keď sa mladý človek rozhodne šetriť si na dôchodok. Na ohodnotenie ziskovosti poistky treba projektovať všetky relevantné finančné toky (poistné plnenie, plnenie, ďalšie náklady, …), niekedy až 100 rokov do budúcnosti. Na projekcie sa väčšinou používa špecializovaný aktuársky software. Do modelu sa naprogramujú predávané produkty, spracujú sa poistne dáta, a odhadnú sa predpoklady budúceho vývoja relevantných ekonomických a demografických parametrov. Mimo práce sa rád učím o klimatických zmenách, a uvažujem ako zachrániť svet 😉

Čo by si robil na strednej škole inak, ak by si bol stredoškolákom ešte raz? 

Namiesto strateného času s nezmyselnými počítačovými hrami, by som radšej maximalizoval budúce možnosti. Učil by som sa o tom ako funguje svet. Rozmýšľal by som, kde je moje miesto, alebo jednoducho o tom, čo by ma najviac bavilo, keď budem už konečne dospelý 😉

Späť na príbehy