K politológii sa dostal úplnou náhodou, pomýlil si dvere

K politológii sa dostal úplnou náhodou, pomýlil si dvere

Martin (1991) vyštudoval bakalára politológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Potom, šiel študovať medzinárodné vzťahy na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Počas štúdia založil študentské občianske združenie Ad hoc. Martin sa venuje horolezectvu, behu a gitare. Dnes pracuje v IBM.

Od squashu k šermu

Maťo chodil na Spojenú školu Tilgnerova v Bratislave. Predmety ktoré mal rád boli veľmi ovplivnené kvalitou učiteľov. Držala ho náuka o spoločnosti, ale aj dejepis. Neskôr sa našiel aj v matematike. Počas strednej aktívne hrával squash a venoval sa aj historickému šermu. Skúsil aj boj s mečom a hrával na gitare.

Z Bratislavy do Mosky

Maťo si vybral odbor vylučovacou metódou. Najprv si ujasnil, že chce študovať sociálne vedy a neskôr sa náhodou dostal k politoogií keď vošiel na prípravu do zlej miestnosti. Tam po pár hodinách zistil, že ho to ozaj baví a že sa tomu chce venovať. Po skončení bakalára v Bratislave išiel Martin to známu školu do Moskvy na medzinárodné vzťahy.

Nakoniec ma k politológii doviedla úplná náhoda, keď som raz namiesto miestnosti, kde mala prebiehať príprava na prijímačky na sociálnu prácu, zavítal na prípravu na politológiu.

Aktuálne zameranie

Dnes Maťo pracuje v IBM Bratislava. Venuje sa analyzovaniu veľkých dát štatistickými metódami. Akademicky pokračuje vo výskume ktorý začal ešte počas štúdia a spolupracuje s niekoľkými bývalými spolužiakmi na ich projektoch. Aktívne sa venuje behu, horolezectvu a gitare.

Maťo mal metódu na výber školy, nakoniec ale náhoda zariadila jeho osud. Možno si si istý, že chceš študovať medzinárodné vzťahy, ale na TalenHub-e si svoju voľbu jednoducho overíš aby to za teba neurobila náhoda.

Martina môžeš kontaktovať na: m.b.lukac@gmail.com

Prečítať celý rozhovor Späť na príbehy