Dobrá správa pre všetkých, ktorí nevedia parkovať :)

Dobrá správa pre všetkých, ktorí nevedia parkovať :)

Lukáš Paríža je Software Tool Developer vo výskumno-vývojovej skupine firmy Valeo, kde spolupracuje na vývoji prostriedkov pre automobilový priemysel. Vyštudoval program Robotika na STU v Bratislave. V kategórii Elektrotechnika – priemyselné technológie zvíťazil v projekte Študentská osobnosť Slovenska v školskom roku 2012/2013. S vlastnými zostrojenými robotmi získal množstvo ocenení na medzinárodných súťažiach, napríklad RobotChallenge 2013 vo Viedni, Istrobot 2013 v Bratislave a na poľskom turnaji RoboticTournament 2013.

Kam si chodil na strednú školu?

Mojou strednou bolo Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej. Bola to jasná voľba, pretože táto škola mala dobré meno, bola najbližšie a ako jediná v okolí ponúkala špeciálny odbor zameraný na informatiku.

Aké predmety ťa bavili na strednej?

V prvom rade informatika, matematika a fyzika. Ďalej tiež telesná výchova a trochu aj chémia.

Čomu si sa venoval popri škole?

Už od škôlky som navštevoval rôzne krúžky. Či už keramický a počítačový krúžok v CVČ, výtvarnú výchovu na ZUŠ, počítačový, chemicko-biologický a lego-robotický krúžok na ZŠ, ale aj florbal, volejbal a atletiku na gymnáziu. Počas strednej školy som sa veľa venoval 3D grafike, čo bola pre mňa forma výtvarnej tvorby. No a lego-robotický krúžok na základnej škole u mňa vzbudil veľký záujem o robotiku, v čom som pokračoval stále a každoročne som sa úspešne zúčastňoval rôznych slovenských a medzinárodných súťaží v tejto oblasti. Počas leta som každoročne chodil na LSTME (letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike), kde sa okrem športu a zábavy dali nadobudnúť nové vedomosti z oblasti programovania, elektroniky, robotiky a videotvorby.

Ako si si vybral univerzitu?

Zatiaľ čo výber strednej bol veľmi jednoznačný, s výškou to bolo horšie. Nevedel som sa rozhodnúť, či chcem robiť umenie, prírodné vedy alebo techniku. Najskôr som sa rozhodol pre štúdium Informatiky na Karlovej Univerzite v Prahe, no po roku som sa presťahoval na FEI STU v Bratislave, kde som si zvolil odbor Priemyselná informatika (Bc.) a následne Robotika (Ing.).

Čo boli pozitíva a negatíva tvojho vysokoškolského štúdia?

Pozitíva – štúdium ma väčšinou bavilo, získal som dobrý prehľad vo viacerých oblastiach, mal som čiastočne možnosť využiť svoju kreativitu, možnosť výberu medzi viacerými predmetmi a tiež som tam mal naozaj skvelých spolužiakov

Negatíva – na môj vkus málo programovania, pomerne veľa (pre mňa) zbytočných alebo zo strany školy zle zvládnutých predmetov, malá podpora zo strany školy pri súťažiach a menej voľného času, ako by som si prial 🙂

Čomu sa momentálne venuješ?

Hlavne práci – môjmu prvému zamestnaniu po škole. Pracujem ako software tool developer pre jednu medzinárodnú automotive firmu. Podieľam sa na vývoji autonómneho parkovacieho systému pre jednu známu automobilku.

Čo by si robil na strednej škole inak, ak by si bol stredoškolákom ešte raz? 🙂

Venoval by som viac času nemeckému jazyku, pretože tam na to bol čas a najmä pre technické odbory sa veľmi hodí 🙂

Aktuálne k 1.1.2016

Späť na príbehy