Filozofia a teológia? „Úprimne, chcel som proste vedieť, ako funguje svet.“

Filozofia a teológia? „Úprimne, chcel som proste vedieť, ako funguje svet.“

Ján (1985) vyštudoval medzifakultný odbor Evanjelická teológia-Filozofia na Univerzite Karlovej v Prahe. Po štúdiu sa živil niekoľko rokov ako šachový profesionál. Momentálne vedie Sokratov inštitút, doplnkové vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov.

Kam si chodil na strednú školu?

Chodil som na Gymnázium Jura Hronca v Bratislave. Posledné dva roky som absolvoval International Baccalaureate (IB) program, ktorý bol na tom istom gymnáziu.

Aké predmety ťa bavili na strednej?

V nižších ročníkoch ma najviac bavila matematika, vo vyšších som prišiel na chuť humanitným predmetom, najmä literatúre.

Čomu si sa venoval popri škole?

Už počas strednej školy som hral šach v podstate na profesionálnej úrovni, takže to bolo moje hobby číslo jeden. Veľa a rád som ale čítal: filozofiu, beletriu, poéziu. Rád som chodil do prírody a na rôzne mládežnícke tábory.

Prečo si sa rozhodol pre štúdium filozofie a teológie na vysokej?

Úprimne: chcel som proste vedieť, ako funguje svet. Na to mi štúdium filozofie a teológie prišlo veľmi vhodné. Mal som pocit, že hladom neumriem, už len vďaka svojmu šachovému nadaniu, a preto si môžem dovoliť ten luxus študovať niečo nepraktické, ale zaujímavé.

Ako si si vybral univerzitu?

V Bratislave som ostať nechcel – bývať s rodičmi počas vysokej školy ma nelákalo. Ísť do iného mesta na Slovensku mi pripadalo ako krok späť, pri všetkej úcte k slovenským univerzitám. Moji spolužiaci z IB často skončili na anglosaských univerzitách: na to napokon celý program slúžil, otvoriť slovenským študentom cestu do Veľkej Británie alebo USA. Ja som ale na tak radikálny krok nemal odvahu. Napokon teda Univerzita Karlova bola pomerne logickou voľbou, je to dobrá škola a Česká republika je i nie je zahraničím.

Čo boli pozitíva a negatíva tvojho vysokoškolského štúdia?

Študoval som na dvoch fakultách. Evanjelická teologická fakulta bola nesmierne príjemnou školou rodinného typu, kde sa učitelia a študenti poznali a často spolu zašli po prednáške na pivo či kávu. Zároveň na fakulte panovalo tiché porozumenie, že študenti študujú zo záujmu, a nielen pre titul. Napokon, čo s titulom magistra teológie, ak teda nechcete pôsobiť v cirkvi?

Usídlil som sa teda viac na tejto, než na Filozofickej fakulte. Tá mala ale tiež veľmi vysokú úroveň. Spomeniem len, že som na Erasme v Škótsku napísal prácu na „domáceho filozofa“ Huma, ktorá na University of Glasgow získala 23 bodov z 24 možných. Povzbudený týmto úspechom som ju prakticky v totožnom znení odovzdal aj na Univerzite Karlovej (nešlo o plagiátorstvo – sám seba môžete vykrádať len ťažko) a tam som dostal trojku s výstrahou, aby som nabudúce takto slabú prácu už nenosil.

Na štúdiu filozofie sú problematické dve veci. Po prvé, jeho teoretickosť – môže sa vám stať, že päť rokov len čítate a píšete. Preto veľmi odporúčam dvojkombináciu s praktickým odborom, ak teda nemilujete pobyt v slonovinových vežiach.

Po druhé, štúdium  všeobecnej filozofie je vlastne štúdiom dejín filozofie. Po troch rokoch viete, čo si o duši myslel Platón, Aristoteles, Kant i Hegel. Či sa ale váš vlastný názor na dušu nejako vyvinul, to je diskutabilné. Preto veľmi odporúčam študovať filozofiu s jasnou predstavou o praktických výstupoch vášho snaženia. Zaujíma vás, ako by mal štát distribuovať zdravotnícku pomoc? Výborne, filozofia vám pomôže objasniť etické aspekty tejto otázky. Zaujímajú vás otázky okolo súkromia na internete? Výborne, filozofia môže poskytnúť základy pre štúdium tejto témy.

Slovom, filozofia je skôr súbor zručností a jednotlivých pohľadov, než suma nejakého poznania. Ak nemáte svoju tému, ktorá vás prirodzene drží, môže sa vám stať, že budete mať množstvo zručností, ktoré ale nebudete mať na čom využiť.

Čomu sa momentálne venuješ?

Momentálne vediem Sokratov inštitút ako zamestnanec environemntálno-vzdelávacej neziskovky Živica. Ponúkame pre vysokoškolákov doplnkové štúdium, kde sa stretnú so zaujímavými lektormi z praxe a dozvedia sa veľa o témach, ktoré na Slovensku nie sú príliš známe. Viac nájdete na našej stránke www.sokratovinstitut.sk.

Čo by si robil na strednej škole inak, ak by si bol stredoškolákom ešte raz? 

Viac by som chodil na párty a poza školu 🙂 .

Ale vážne. Podľa mňa je dôležité v sebe odhaliť svoju vnútornú tému. Čo ma naozaj zaujíma? Čo ma drží? Za čím by som šiel až na kraj sveta?

Podľa mňa je dôležitejšie mať jednu vec, pre ktorú horím, ako mať dobré známky zo všetkých predmetov, z ktorých si ale na polovicu ani nespomeniem. Je lepšie byť aktívny a nadšený a na niečo trochu kašľať, ako brať školu a život ako povinnosť a všade len preliezať. Život je posvätný a krásny. Ak vám budú hovoriť, že cieľom školy je dostať sa na VŠ, cieľom VŠ je dostať dobre platené zamestnanie, cieľom dobrého platu je dobrá hypotéka a super dom atď., neverte im. To by bol dobrý trapas, taký život. No a samozrejme je dôležité mať okolo seba ľudí, ktorých si vážim a ktorí sú pre mňa vzorom. Hovorí sa, že človek sa  stáva takým, aký je priemer piatich ľudí, s ktorými najviac trávi čas. Tak si dobre vyberajte, s kým trávite svoje dni

Späť na príbehy