Matika ma bavila odkedy sa pamätám

Matika ma bavila odkedy sa pamätám

Jakub (1990) spravil bakalára na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Po skončení sa v roku 2013 dostal na doktorandské štúdium na University of Edinburgh, kde sa venuje matematike a informatike. Strávil semester v Simons Institute for the Theory of Computing na UC Berkeley, a získal Google Europe Doctoral Fellowship.

Kam si chodil na strednú školu?

GAMČA (Gymnázium Grösslingová, BA). Bol som na 4-ročnom štúdiu a býval som na internátoch, nakoľko nie som z Bratislavy.

Aké predmety ťa bavili na strednej?

Myslím, že to bolo viac o tom kto daný predmet učil než predmet samotný. Mali sme fantastického učiteľa chémie. Bavila ma telesná 🙂 a inak som sa dosť venoval matematike, aj počas iných hodín.

Čomu si sa venoval popri škole?

Veľmi veľa som sa počas základnej aj strednej školy venoval rôznym korešpondenčným seminárom. Najmä v matematike (Sezam, Pikomat, KMS, Brkos, PraSe), trocha menej aj fyzike (FKS, Pikofyz) a informatike (KSP). Seminárom v obrovskej miere vďačím za to kam som sa v živote vybral a ako sa mi darí. Na sústredeniach z týchto seminárov som strávil viac ako pol roka života. Na vysokej škole som sa im venoval z opačnej strany – organizátorskej. Keď som akurát nebol zranený, venoval som sa horskej cyklistike a neskôr ultimate frisbee. A veľmi rád som čítal knihy (sci-fi a fantasy), neskôr v angličtine, aby som sa v nej zlepšil.

Prečo si sa rozhodol pre matematiku?

O ničom inom ako matematike som nikdy neuvažoval, nakoľko ma matematika bavila odkedy sa pamätám. Čokoľvek som si pod tým v danom veku predstavoval.

Ako si si vybral univerzitu?

Do Bratislavy na matfyz som šiel lebo som chcel organizovať semináre Trojstenu. Nikde inde som sa preto priamo zo strednej ani nehlásil.

Čo boli pozitíva a negatíva tvojho vysokoškolského štúdia?

Negatívom je podľa môjho názoru často malý kontakt s praxou, prípadne niekedy až strach z akéhokoľvek prepájania školy s podnikaním. Dodnes si ale myslím, že na matfyze máme relatívne veľa naozaj dobrých učiteľov, ktorým študenti nie sú ukradnutí. Matematika je špecifická tým, že sa dlho aj na vysokej škole učia len veci, ktoré sú známe aj 100 rokov, a väčšinou nie je treba viac ako papier a tabuľu. Preto je kvalita akademickej časti štúdia porovnateľná s Oxfordom či Cambridgeom. Bohužiaľ, čo sa týka výskumu a doktorandského štúdia, je to o tri ligy nižšie. Viacero slovenských profesorov matematiky alebo informatiky, ktorí pôsobia v zahraničí, je toho názoru že pre študenta ktorý chce robiť výskum (PhD a ďalej) je dokonca lepšie študovať bakalára a magistra na Slovensku, a ísť von až na PhD.

Čomu sa momentálne venuješ?

Momentálne som na doktorandskom štúdiu na University of Edinburgh, a venujem sa niečomu na pomedzí matematiky a informatiky. Konkrétnejšie, robím matematiku v pozadí Machine Learningu (časť umelej inteligencie), viac o mojich projektoch sa môžete dozvedieť na mojej stránke: http://jakubkonecny.com/.

Čo by si robil na strednej škole inak, ak by si bol stredoškolákom ešte raz?

Asi by som sa viac učil cudzie jazyky. To je ten predmet ktorého obsah je naozaj neodškriepiteľne užitočný. Napriek tomu, že som nemal rád niektorých učiteľov, spätne mi príde hlúpe sa to z trucu neučiť, keď už tam musím sedieť tak či tak. A určite by som chcel viac pomôcť s organizáciou OH GAMČA. Aj keď, ak by som bol znova stredoškolákom, asi by som bol znova hlúpejší .

Späť na príbehy