Miluje hudbu, tak organizuje festivaly

Miluje hudbu, tak organizuje festivaly

Ivana organizuje festivaly. Vyštudovala Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po jej skončení a dvojročnej prestávke, ktorú strávila v zahraničí, začala pracovať pre Hudobné centrum – organizácia spadajúca pod Ministerstvo kultúry ako manažérka a produkčná festivalov, ktoré inštitúcia organizuje (Medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos, festival klasickej hudby Allegretto Žilina, projekt Noc hudby, a iné).
Vo svojom voľnom čase rada pomáha pri realizácii iných festivalov ako Pohoda, Adrenalin Film Festival, Waves…

Kam si chodila na strednú školu?

Konzervatórium v Košiciach (odbor hra na klavír)

Aké predmety ťa bavili na strednej?

Bavila ma väčšina predmetov, keďže veľká väčšina bola zameraná na hudbu, bavil ma aj dejepis a cudzí jazyk.

Čomu si sa venovala popri škole?

Popri strednej škole som mala naozaj veľmi málo času na iné aktivity, keďže cvičenie na nástroji mi zabralo v priemere 4 hodiny denne. Cvičiť sa chodilo do školy skoro ráno kedy ešte neprebiehalo v triedach vyučovanie a potom neskoro popoludní, až dokiaľ nás zo školy nevyhodili milé tety vrátničky :). Samozrejme, mala som aj svoj voľný čas, s ktorým som musela veľmi rozumne narábať, väčšinou som ho venovala na koncerty vo filharmónii, alebo v divadle. Alebo len tak na čítanie…

Prečo si sa rozhodla pre štúdium na vysokej?

Hneď po maturite – po štvorročnom štúdium na Konzervatóriu (na škole sa dá ešte pokračovať ďalšie 2 roky) som odišla na Filozofickú fakultu do Bratislavy, odbor hudobná veda. Tento odbor, pokiaľ viem, sa dá študovať iba v Bratislave. Páčilo sa mi, že sa viac zameriava na teóriu a dejiny hudby, ako na jej praktickú časť. Nieže by ma hra na klavír menej bavila, ale koncertnou umelkyňou som sa nikdy nechcela stať (bola som dosť trémistka).

Ako si si vybrala univerzitu?

Moje rozhodnutie bolo viac menej jednoznačné, hneď ako som tento odbor objavila, poslala som si prihlášku (iba na túto školu), a skončilo to pre mňa veľmi úspešne.

Čo boli pozitíva a negatíva tvojho vysokoškolského štúdia?

Pozitíva môjho štúdia boli najmä v tom, že popri predmetoch zameraných na hudbu (ako napr. dejiny, teória hudby, intonácia, hudobná prax, hudobný manažment, atď.), som mala ďalšie veľmi zaujímavé predmety ako filozofia, latinčina, metodológia, sociológia, a mnohé ďalšie, ktoré vedeli moje štúdium veľmi obohatiť. Ďalším pozitívom pre mňa bolo aj viac voľného času (keďže som už necvičila na klavíri 4 hodiny denne), ten som sa snažila využiť na zdokonalenie jazyka a na rôzne kultúrne aktivity, ktorých bolo aj v tom čase v Bratislave neúrekom. Negatívum vidím možno v tom, že som nešla počas môjho štúdia na Erasmus, určite ak by som ešte raz mala túto možnosť, využila by som ju.

Čomu sa momentálne venuješ?

Momentálne pracujem pre Hudobné centrum (štátna príspevková organizácia) , kde som manažérkou festivalov, ktoré organizujeme. Jedným je festival klasickej hudby Allegretto Žilina, kde pozývam najvychytenejších mladých interpretov, ktorí sú laureátmi tých najprestížnejších svetových hudobných súťaží prevažne z Európy. Druhý Melos-Étos, je medzinárodný festival zameraný na súčasnú hudbu a koná sa v Bratislave. To sú tie najväčšie projekty a samozrejme občas sa k tomu pridruží aj nejaká konferencia, alebo iné zaujímavé koncerty.

Čo by si robila na strednej škole inak, ak by si bola stredoškoláčka ešte raz?

Na strednej škole by som sa viac zameriavala na cudzí jazyk, resp. jazyky. Aspoň dva. Síce som počas strednej chodila pár semestrov na ruštinu a taliančinu, ale musím sa priznať, že si z toho skoro nič nepamätám. Teraz chcem začať chodiť na taliančinu, ale to si už budem musieť pekne zaplatiť na kurzoch, pričom na škole som to mala zadarmo. Určite by som využila aj možnosť ísť na výmenný pobyt v rámci školy. Je super absolvovať to už na strednej škole a takto sa obohatiť novými skúsenosťami. Takisto by som si našla čas aj na nejakú dobrovoľnícku aktivitu, v dnešnej dobe je možností neúrekom.

Späť na príbehy