Keď rodičia chcú, aby sme študovali niečo „praktické“

Keď rodičia chcú, aby sme študovali niečo „praktické“

Evina (1986) vyštudovala latinskú filológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2011 je PhD študentom na Huygensovom inštitúte, pracovisku Holandskej akadémie vied. Okrem vedeckej činnosti sa snaží o popularizáciu histórie vedy a píše pre niekoľko slovenských i zahraničných blogov. Vo voľnom čase zbiera komiksy, bicykluje a hrá RPG.

Venovala sa všetkému čo prišlo pod ruku

Evina chodila na gymnázium Jura Hronca v Bratislave. Bavila ju fyzika, ale aj dejepis, jazyky aliteratúra. Nemala medzi nimi favorita. Popri škole robila toho veľa. Chodila na rôzne olympiády, astronomický krúžok a vyskúšala aj historický šerm. Snažila sa veľa čítať a hrávala počítačové hry.

Výber univerzity bol kompromis

Evina chcela študovať filológiu, ale jej otec trval na niečom praktickejšom. Kompromis nakoniec našli v Brne, kde ponúkali kombináciu angličtiny a latinčiny. Niekoľko dobrých škôl a programov našla aj v Anglicku a na niektoré sa aj dostala. Kvôli financiám, ale nemohla vycestovať a začala študovať v Brne.

Kým ja som chcela študovať klasickú filológiu, môj otec trval na tom, že sa musím prihlásiť na nejaký „praktický“ obor.

Aktuálne zameranie

Evina aktuálne dokončuje svoje PhD. Venuje sa stredovekým knižným symbolom, ktoré boli používané ako kód. Ona sa snaží tento kód rozlúsknuť pomocou štúdia dobových textov a štatistickej metódy.

Kompromisy sú pri výbere školy a odboru niekedy nevyhnutné. Aj rodičia ti vedia dobre poradiť, rovnako ako v Evinom prípade. Každý svoj výber si vieš spoľahlivo overiť na TalenHube.

Prečítať celý rozhovor Späť na príbehy