Už počas konzervatória túžila študovať džezový spev

Už počas konzervatória túžila študovať džezový spev

Kam si chodila na strednú školu?

Súkromné konzervatórium v Nitre, hudobno-dramatický odbor

Aké predmety ťa bavili na strednej?

Keďže som študovala odbornú strednú školu, tak môžem úprimne povedať, že ma bavili všetky predmety. Najviac času som ale asi venovala tým hudobným predmetom, ako spev, klavír, alebo sluchová analýza.

Čomu si sa venoval popri škole?
Snažila som sa mať čo najviac umeleckých aktivít aj mimo školy. Chodila som na flautu do ZUŠ, zúčastnila som sa rôznych súťaží, spievala som v divadle v Nitre, komponovala pre školské predstavenia, snažila som získať štipendiá na džezové a vokálne workshopy v zahraničí, poprosila som moje profesorky harmónie a sluchovej analýzy o pravidelné hodiny navyše, atď. Tiež som bola súčasťou dvoch kapiel. Jednej jazzovej, s ktorou sme hrávali v rôznych kluboch a na festivaloch, a druhej s ktorou sme sa zameriavali skôr na dobrovoľnícke aktivity a vlastnú tvorbu. Hrali sme vo väznici, domove dôchodcov, spolu sme založili každoročné benefičné koncerty v našom meste a boli sme súčasťou projektu na integráciu Rómov. Okrem toho som počas celej strednej školy intenzívne chodila do jazykovky a pripravovala sa na certifikát z angličtiny.

Prečo si sa rozhodla pre spev na strednej?

Rozhodovanie ohľadne strednej školy bolo pre mňa veľmi ťažké. Vždy som mala k umeniu blízko – moja mama je učiteľka klavíra a ja som od mala spievala a hrala na klavír. Lenže bola som na osemročnom gymnáziu a s tým som bola relatívne spokojná aj ja aj moji rodičia. Najväčším impulzom pre štúdium hudby bola moja profesorka spevu, ktorá ma povzbudila, aby som to aspoň skúsila. Ja som sa rozhodla, že budem zvažovať prestup na konzervatórium jedine, ak budem medzi prvými desiatimi prijatými. Mala som obavy, či som dostatočne talentovaná na tak úzko profilovú školu – nebola som si istá, či by pre mňa bolo aj iné uplatnenie, ak by som náhodou neuspela v mojom odbore. Na moje prekvapenie som bola prvá a to ma povzbudilo. Moji rodičia síce najprv neboli týmto rozhodnutím nadšení, ale neskôr ma aj oni podporili.

Ako si si vybrala univerzitu?

Už počas konzervatória som túžila študovať džezový spev. Vedela som, že tým pádom je jedinou možnosťou zahraničie. Školy som posudzovala hlavne podľa doporučení a absolventov. Posielala som dve prihlášky do Londýna, jednu do Grazu a jednu do Bostonu – o tej som povedala len pár najbližším priateľom, lebo som si myslela, že je trúfalé vôbec priznať, že sa hlásim na takú prestížnu školu. Keď ma prijali, bola som šokovaná. Potom ako som našla dostatok sponzorov a grantov na prvý semester som sa rozhodla, že pôjdem aj keby to malo byť len na jeden semester.

Čo boli pozitíva a negatíva tvojho vysokoškolského štúdia?

Ešte stále študujem, takže objektívne to asi budem vedieť zhodnotiť až o pár rokov. Čo sa týka systému učenia, výberu odborov štúdia a školy ako takej, tam naozaj nemám čo vytknúť. Vždy ma nanovo prekvapí koľko mám ako študent príležitostí a ako je škola prepojená s reálnym svetom práce, ale zároveň vytvára bezpečné prostredie pre študentské experimentovanie. Môj problém je hlavne vedieť spomedzi všetkých tých možností múdro vybrať len tie, čo sú pre mňa naozaj relevantné, aby som bola schopná stihnúť všetko čo potrebujem do školy a pár hodín aj spať a najesť sa J. Za najväčšie negatívum považujem to, že si musím neustále robiť starostiť o financie. Teraz je už situácia stabilnejšia nakoľko mám veľmi dobré štipendium a stabilných sponzorov, ale začiatky boli niekedy naozaj ťažké.

Čomu sa momentálne venuješ?

Snažím sa zdokonaliť v mojom odbore štúdia, mať čo najviac verejných vystúpení a spolupracovať s inými študentmi na ich projektoch. V blízkej budúcnosti plánujem môj vlastný projekt. Tiež reprezentujem školu na rôznych podujatia a koncertoch, potrebujem totiž jej plnú finančnú podporu až do konca štúdia.

Čo by si robil na strednej škole inak, ak by si bol stredoškoláčkou ešte raz?

Naozaj neviem, či je niečo, čo by som robila ináč. Doteraz považujem strednú školu za moje najproduktívnejšie obdobie. Mojím cieľom bolo študovať džez na VŠ v zahraničí a robila som pre to všetko, čo som len vedela. Sťahovala som si učebnice, hľadala na internete, trávila som hodiny cvičením, zdokonaľovala som sa v akademickej angličtine… Mala som naozaj precízny time management a bola som veľmi motivovaná.

Späť na príbehy