Medicína

205 talentov

Cesta magika
 • Učeň magik
 • Majster magik

Liečenie a predchádzanie chorobám. Za týmito zdanlivo jednoduchými slovami o medicíne sa ukrýva množstvo poznatkov z biológie a chémie, ale aj fyziky, inžinierstva, etiky a práva. V medicíne si nájdu svoje uplatnenie jednak hĺbavé, premýšľavé typy ľudí, ktoré radi analyzujú množstvo vstupov a potom precízne hľadajú to správne riešenie v odboroch ako napríklad endokrinológia, kardiológia či diabetológia. Naopak pre dynamické a “akčné typy” je ako stvorená urgentná medicína, chirurgia či anestéziológia, ktoré si vyžadujú skôr rýchle, samostatné a častokrát aj odvážne rozhodnutia.

Život je krátky, umenie dlhé, príležitosť prchavá, pokusy neisté, rozhodovanie ťažké… predsa však musíme liečiť.
Hippokrates

Bude ma medicína baviť?

Medicína je ťažká. Priprav sa na to, že samotný fakt, že ťa baví biológia a chémia naozaj nestačí. Ak ho však skombinuješ s odhodlanosťou, vytrvalosťou a motiváciou pre dosahovanie svojich cieľov, si na správnej ceste. Štúdium je celkom stresujúce, prináša obrovskú zodpovednosť a zďaleka nekončí promóciou.

Robiť medicínu neznamená len uspokojiť svoju túžbu po poznaní a sebazdokonaľovaní. Skrýva sa v nej aj dôležité poslanie slúžiť trpiacim, zabudnúc na seba samého.

Pozri si video, v ktorom lekárka Amie Woods hovorí o tom, čo jej pomáha v tom, aby bola lepším doktorom:

Aby bol z teba dobrý lekár či lekárka, budeš potrebovať hlavne:

 • Kreativitu, nápaditosť a priebojnosť: pretože medicína potrebuje ľudí, ktorí prinášajú nové nápady a postupy. Aj keď spočiatku môžu vyzerať ako strelené, netreba sa vzdávať, ale bojovať a presadiť sa.
 • Tímového ducha: medicína je komplikovaná, preto potrebuješ pracovať v tíme. Spoločne skôr na niečo prídete.
 • Dobrú pamäť: medicína je najmä spočiatku o memorovaní, dobrá pamäť sa ti určite zíde.
 • Nadšenie pre biológiu, chémiu a fyziku: medicína v praxi vyžaduje správne chápanie, analýzu a syntézu poznatkov. Fyzika bude najťažšia na prijímačkách a počas štúdia medicíny (predmet lekárska biofyzika) už potom nebude ťažšia ako to, čo sa učíš na strednej. Naopak chémia a biochémia budú na vysokej fakt sústo. Čím skôr sa im začneš venovať, tým lepšie. Rozhodne neostávaj pri stredoškolských osnovách. Ideálne by bolo, ak by si sa celú strednú školu zaujímal o tieto predmety širšie a potom v maturitnom ročníku začal makať na príprave na prijímacie testy.
 • Latinčinu –  je to to univerzálny jazyk lekárov na celom svete.

Aké otázky dnes rieši medicína?

Veľa ľudí si myslí, že podstatou medicíny je objaviť liek na rakovinu alebo vakcínu proti HIV. Je toho však oveľa viac. Stále existuje množstvo ochorení, u ktorých nepoznáme ani len ich príčinu. V tele prebieha veľmi veľa procesov, o ktorých ešte nič nevieme. Mnohé odbory medicíny sa to snažia zmeniť.

Medicína tiež hľadá spôsoby, ako zabezpečiť čo najjednoduchší a najlacnejší prístup k zdravotníckej starostlivosti pre všetkých.  Existuje totiž obrovská priepasť medzi modernými možnosťami liečby a úrovňou zdravotnej  starostlivosti v rozvojových krajinách. Ľudia stále zomierajú na ľahko liečiteľné choroby.

Už desaťročia sa medicína úzko špecializuje a druhou, odvrátenou stranou mince je strata holistického alebo celostného pohľadu na pacienta. Mnohé ochorenia, ktoré spolu súvisia sú dnes liečené izolovane. Veľkou témou je celostná medicína bez straty výhod špecializovaného prístupu.

Z praktických oblastí nemá medicína stále pod kontrolou napríklad autoimunitné ochorenia, ľudia sa dožívajú viac, takže sa stále viac stretávame s neurodegeneratívnymi chorobami a otázkou je aj stále rastúca odolnosť ľudí voči antibiotikám.

Kde sa môžem uplatniť s medicínou?

Po vysokej musíš absolvovať atestácie v odbore, ktorý si vyberieš. Tie trvajú priemerne okolo 5 rokov. Po skončení atestácie môžeš:

 • pracovať samostatne buď na ambulancii (môžeš si otvoriť aj vlastnú ambulanciu), alebo na oddelení či klinike
 • pokračovať vo vlastnom vzdelávaní (tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a získať titul PhD.)
 • učiť nových medikov na univerzite
 • stať sa súčasťou laboratória a robiť medicínsky výskum
 • vyvíjať lieky ako farmakológ
 • testovať nové materiály používané napríklad pri operáciách či implantátoch
 • robiť clinicaltrials: napríklad zisťovať, ktorá forma liečby je účinnejšia pri pacientoch s rakovinou
 • zlepšovať diagnostické prístroje
 • stať sa súčasťou organizácie akou je Medzinárodná zdravotnícka organizácia (WHO) alebo Lekári bez hraníc
 • alebo začať podnikať v zdravotníctve
Film, video, kniha

Veľký vysvetľovač (Randall Munroe)

Stalo sa vám, že ste sa zaujímali o to, ako veci fungujú, ale tým múdrym slovám ste vôbec nerozumeli? Randall Munroe vám pomôže. Vo svojom Veľkom vysvetľovači používa jednoduché kresby a iba tisíc (či skôr desať stoviek) najbežnejších slov, ktorými vysvetľuje množstvo zaujímavostí vrátane:

 • rádiových skríň na zohrievanie jedla (mikrovlniek)
 • vysokých ciest (mostov)
 • počítačových budov (datacentier)
 • spoločného vesmírneho domu (Medzinárodnej vesmírnej stanice)
 • ďalších svetov okolo Slnka (slnečnej sústavy)
 • veľkých plochých skál, na ktorých žijeme (litosférických platní)
 • prvkov, z ktorých sa všetko skladá (periodickej tabuľky chemických prvkov)
 • lietajúcich člnov s otáčajúcimi sa krídlami (helikoptér)
 • skríň, vďaka ktorým šaty lepšie voňajú (práčok a sušičiek)
 • vakov so všeličím možným vo vašom vnútri (ľudské orgány)
Ako tieto veci fungujú? Odkiaľ pochádzajú? Aký by bol život bez nich? A čo by sa stalo, keby sme ich otvorili, zohriali, ochladili, otočili iným smerom či stlačili tento gombík? Vo Veľkom vysvetľovači nám Munroe dáva odpovede na tieto otázky a ešte oveľa viac. Táto kniha je zábavná, zaujímavá a zrozumiteľná pre každého – od piatich do sto piatich rokov – kto sa niekedy zaujímal, ako veci fungujú.

 • Hodnotenie:
Viac info

Výborne spracovaná stránka, ktorá slúži na popularizáciu vedu. Nájdete tu všetko. "Krátke" texty, dlhočizné texty, odporúčaná literatúra, podcasty, videá, eventy a mnoho iného. A to všetko z rôznych oblastí vedy.

 • Hodnotenie:
Viac info

Ak chceš ísť na medicínu, dobrý obrázok si vieš spraviť vďaka blogom. Okrem užitočných rád k prijímačkám a prvému ročníku ti priblížia napríklad systém výučby na jednotlivých fakultách. LF MU: http://odhodlanamedicka.blogspot.com/ http://zezivotamedicky.blogspot.com/ 1. LF UK Praha: http://medickysrdcem.blogspot.com/ 2. LF UK Praha: http://medi-novicka.blogspot.com/ LFP: http://omylemmedikem.blogspot.com/ LFHK: http://jednounohouvprusvihu.blog.cz/ http://medik-hk.blogspot.com/ LF UP: http://jenommedik.blog.cz/ LF UK Bratislava: http://zivot-medicky.blogspot.com/ LF UPJŠ Košice: http://fascinatedmedgirl.blogspot.com/ JLF UK Martin: http://blog-medika.blogspot.com/2015/08/jlf-uk-martin.html

 • Hodnotenie:
Viac info

Tvorca populárneho webového komiksu xkcd Randall Munroe dáva v tejto knihe zábavné a poučné odpovede na dôležité otázky, ktoré vám azda nikdy nenapadlo položiť.

 • Hodnotenie:
Viac info

Na ploche takmer 5000 m 2 na vás čaká cez 170 interaktívnych exponátov . Unikátna stála expozícia je rozdelená do štyroch tematických celkov: Planéta , Civilizácia , Človek a Mikrosvet. Samostatná časť Detské science centrum je venovaná deťom od 2 do 6 rokov. V Divadle vedy si potom môžete užiť naše pravidelná predstavenia plná zábavných pokusov. Ostatne pozrite sami na fotky alebo na virtuálnu prehliadku !

 • Hodnotenie:
Viac info

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa snaží všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka. Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Zážitkové centrum vedy Aurelium je určené  pre mládež od 12 rokov, pretože exponáty vyžadujú základné znalosti fyziky, ktoré návštevníkom pomôžu pri ďalšom rozvoji vedomostí.

 • Hodnotenie:
Viac info

Polial by ťa zaujímalo z čoho je diamant alebo ako funguje atómová elektráreň tak určite neváhaj a bež to zistiť spolu s Akadémiou vied Českej republiky. Krátke animované videá tematicky zamerané na vedu.

 • Hodnotenie:
Viac info

Chceš sa stať budúcim lekárom? Baví ťa veda a zároveň pomoc iným? Tak ty si ten pravý. Tu si môžeš vyskúšať, rôzne prípady pacientov a takisto sa priučiť medicínskym postupom. Hor sa do toho!

 • Hodnotenie:
Viac info

O tom, že vedci a inžinieri nie sú žiadni suchári a vedia to poriadne roztočiť aj v uliciach Bratislavy, Banskej Bystrice, Žiliny, Košíc, Popradu či Tatranskej Lomnice sa môžeš presvedčiť počas Noci výskumníkov, ktorá sa koná už tradične v septembri. Čakajú Ťa rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.

 • Hodnotenie:
Viac info

LEAF Award hľadá namakané makovice. LEAF Award je ocenenie pomocou ktorého môžeš získať  podporu, ak máš hlavu plnú dobrých nápadov a makáš nielen na skvelých výsledkoch v škole, ale aj na svojom okolí a inšpiruješ tým  ostatných.

 • Hodnotenie:
Viac info

TalentGuide je mentoringový program, ktorý ťa prepojí s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi. Ak študuješ na strednej škole, chceš pracovať na svojom rozvoji a rád by si spoznal názor staršieho, skúsenejšieho človeka na svoje ciele a aktivity, zapoj sa do TalentGuide a hľadaj odpovede v priateľskom dialógu s mentorom. Piati vybraní študenti získajú v rámci programu aj štipendium na top letné rozvojové programy v zahraničí.

 • Hodnotenie:
Viac info

Komplexný rozvojový program pre teba, ktorý si môžeš ušiť presne na mieru. Rozvíjaj svoj talent a sústreď sa na predmety, ktoré ťa bavia, zapoj sa ako dobrovoľník, športuj a zorganizuj si vlastnú dobrodružná expedíciu. Nezáleží na predmete, alebo odbore, ktorému sa chceš venovať, DofE Ti pomôže posunúť sa vo všetkých smeroch.  

 • Hodnotenie:
Viac info

Oplatí sa pozrieť: