Chémia

185 talentov

Cesta magika
 • Učeň magik
 • Majster magik

Chémii sa nevyhneš. Je všade okolo teba: v tom, čo ješ, čo dýchaš a vo všetkých veciach, ktoré každodenne používaš. Vďaka chémii sa dozvieš nielen to, z čoho je hmota vlastne zložená, ale aj to, ako sa správa. Mnohí ju považujú za centrálnu vedu, pretože nám pomáha pochopiť aj veľa z toho, čo sa deje vo fyzike, biológii či medicíne.

Chémiu zrodili hviezdy, pretože práve z hviezd pochádzajú chemické prvky, ktoré sú stavebnými kameňmi hmoty.
Peter Atkins

Bude ma chémia baviť?

Moderná chémia je plná objavov – každý deň vznikajú nové látky, ktoré nám pomáhajú vytvárať nové materiály, nové lieky a nachádzať nové spôsoby ako robiť veci lepšie a ako lepšie chápať to, čo sa vlastne deje v prírode.

Pozri sa, čo hovorí chemik Lee Cronina o vývoji 3D tlačiarne na molekuly, vďaka ktorej si raz možno budeme tlačiť vlastné lieky:

 

Jednou z najzákladnejších charakteristík chémie je prepájať naše pozorovanie okolitého, makroskopického sveta so svetom atómov. Tvoje štúdium chémie začne teóriou atómov a elektrónov, čo ti pomôže pochopiť vlastnosti prvkov v periodickej tabuľke. Budeš sa tiež venovať základným zákonom energie a entropie, podľa ktorých sa reakcie riadia a čaká ťa aj osvojenie si špecifického chemického jazyka a slovníka.

Štúdium chémie ťa bude baviť, ak máš záujem na sebe pracovať v nasledujúcich oblastiach:

 • Analytické myslenie a matematika: dokážeš si komplexný problém rozdeliť na malé časti a pristúpiť k riešeniu postupne a systematicky; snažíš sa pristupovať k informáciám kriticky. Baví ťa matika a práca s dátami.
 • Experimentálne zručnosti: rád pracuješ s chemikáliami a pozoruješ ich zmeny, skúšaš nové postupy a rád sa učíš nové metódy a spôsoby; chceš si zlepšovať svoju precíznosť a efektívnosť.
 • Abstrakcia a odvádzanie: rozvíjaš si svoju kreativitu vytváraním predstáv a modelov; vieš zapísať a štrukturalizovať javy pomocou diagramov, rovníc, symbolov; dokážeš si prepájať schémy a modely s reálnym svetom.
 • Samostatnosť a zvedavosť: ak si zvedavý a dokážeš si o tom, čo ťa zaujíma aj niečo sám naštudovať, bez toho, aby ti to dal učiteľ priamo pod nos, si na dobrej ceste.

Aké sú hlavné oblasti, ktorým sa venuje chémia?

 • Organická chémia: je celá o uhlíku, vodíku, ich zlúčeninách a derivátoch.  
 • Anorganická chémia: rieši všetky ostatné chemické prvky a ich zlúčeniny, okrem tých, ktorým sa venuje organická chémia. Delenie na organickú a anorganickú chémiu je dnes už trochu oldschool, pretože sme zistili, že organické aj anorganické zlúčeniny sa riadia v podstate rovnakými zákonitosťami.
 • Fyzikálna chémia: keď sa stretne fyzika a chémia a začnú sa baviť o fyzikálnych  vlastnostiach chemických zlúčenín, vzniká fyzikálna chémia. Spoločnými silami hľadajú odpovede na otázky ako: Ako sa správajú elektróny v rôznych atómoch? Prečo horiace drevo produkuje teplo a topiaci ľad teplo spotrebúva? Ako môžeme využiť vlastnosti elektrického prúdu, svetla či magnetizmu na meranie vlastností látok, ako sú napríklad dĺžka väzby, množstvo látky alebo teplota vesmírnych telies?
 • Výpočtová chémia: sa snaží o využitie výpočtovej sily počítačov, chemického softvéru a simulácií na doplnenie toho, čo dokážeme zistiť pomocou experimentov. Interakcie medzi časticami alebo štruktúru molekúl tak nemusíme pozorovať experimentálne, ale môžme sa ich pokúsiť namodelovať, napríklad s pomocou kvantovej mechaniky.

Kde sa môžem uplatniť s chémiou?

 • Výskum: výskumu sa môžeš venovať na univerzitách, vo vedeckých organizáciách či vládnych vedeckých laboratóriách.
 • Priemysel: najviac zastúpené sú pracovné pozície súvisiace s kontrolou kvality, znižovaním environmentálneho dopadu výroby, ale aj nanotechnológie, biotechnológie, farmaceutický priemysel, materiálové technológie, potravinársky priemysel a palivá.
 • Bankový sektor a consulting: možno to nie je tak zrejmé, ale chemici sa uchytia aj v bankách či consultingu! Vedia totiž analyticky myslieť, efektívne komunikovať, riešiť komplexné problémy a analyzovať veľký počet dát.
 • Učenie a popularizácia vedy: chémiu môžeš učiť či prepájať s každodenným životom: priniesť na školy nové vedecké projekty či nové zaujímavé technológie a koncepty, editovať vedecké alebo populárnonáučné časopisy, relácie či weby.

 

Web a blog

Pančelka

Úžasný blog, na ktorom nájdete všetko ohľadom chémie. Príbehy a inšpirácie z chemickej show, blog o skúsenostiach najlepšej učiteľky chémie, inšpirácie na labáky od výmyslu sveta a to najdôležitejšie - videá, kde sú výborne vysvetlené rôzne kapitoly chémie.

 • Hodnotenie:
Viac info

Stalo sa vám, že ste sa zaujímali o to, ako veci fungujú, ale tým múdrym slovám ste vôbec nerozumeli? Randall Munroe vám pomôže. Vo svojom Veľkom vysvetľovači používa jednoduché kresby a iba tisíc (či skôr desať stoviek) najbežnejších slov, ktorými vysvetľuje množstvo zaujímavostí vrátane:

 • rádiových skríň na zohrievanie jedla (mikrovlniek)
 • vysokých ciest (mostov)
 • počítačových budov (datacentier)
 • spoločného vesmírneho domu (Medzinárodnej vesmírnej stanice)
 • ďalších svetov okolo Slnka (slnečnej sústavy)
 • veľkých plochých skál, na ktorých žijeme (litosférických platní)
 • prvkov, z ktorých sa všetko skladá (periodickej tabuľky chemických prvkov)
 • lietajúcich člnov s otáčajúcimi sa krídlami (helikoptér)
 • skríň, vďaka ktorým šaty lepšie voňajú (práčok a sušičiek)
 • vakov so všeličím možným vo vašom vnútri (ľudské orgány)
Ako tieto veci fungujú? Odkiaľ pochádzajú? Aký by bol život bez nich? A čo by sa stalo, keby sme ich otvorili, zohriali, ochladili, otočili iným smerom či stlačili tento gombík? Vo Veľkom vysvetľovači nám Munroe dáva odpovede na tieto otázky a ešte oveľa viac. Táto kniha je zábavná, zaujímavá a zrozumiteľná pre každého – od piatich do sto piatich rokov – kto sa niekedy zaujímal, ako veci fungujú.

 • Hodnotenie:
Viac info

Výborne spracovaná stránka, ktorá slúži na popularizáciu vedu. Nájdete tu všetko. "Krátke" texty, dlhočizné texty, odporúčaná literatúra, podcasty, videá, eventy a mnoho iného. A to všetko z rôznych oblastí vedy.

 • Hodnotenie:
Viac info

Bill Bryson sa opisuje ako váhavý cestovateľ, ale aj keď je doma v bezpečí, nedokáže zadržať svoju zvedavosť k okolitému svetu. A short history of nearly everything je kniha o tom, čo sa stalo od Veľkého tresku až po vznik civilizácie - ako sme sa odtiaľ dostali, boli ničím, až sem, boli sme my. Výzvou Billa Brysona je vziať predmety, ktoré väčšine z nás zvyčajne nič nehovoria, ako geológia, chémia a fyzika častíc, a zistiť, či neexistuje spôsob, ako ich urobiť zrozumiteľnými pre ľudí, ktorí si nikdy nemysleli, že by sa mohli zaujímať o vedu.

 • Hodnotenie:
Viac info

Kniha jednoduchou, pútavou a často aj vtipnou formou vysvetľuje základné princípy živého aj neživého sveta – od palív a drahokamov cez lieky či doping a končiac trebárs oplodnením alebo ohňostrojom. Lákavým štýlom vysvetľuje javy, ktoré nás obklopujú v každodennom živote a ponúka odpovede na otázky, ako napr.: Čo je sladšie ako cukor? Ako vidia a cítia rastliny? Kde všade je možný život? Aká je chémia lásky? Prečo hnojíme výbušninou?

 • Hodnotenie:
Viac info

Tvorca populárneho webového komiksu xkcd Randall Munroe dáva v tejto knihe zábavné a poučné odpovede na dôležité otázky, ktoré vám azda nikdy nenapadlo položiť.

 • Hodnotenie:
Viac info

Stránky na precvičenie, štúdium a zopakovanie chemických výpočtov.

 • Hodnotenie:
Viac info

Na tejto stránke nájdeš veľa chemických, fyzikálnych, biologických, geografických, matematických a mnohých iných simulácii, ktoré ti pomôžu lepšie pochopiť vedecké javy.

 • Hodnotenie:
Viac info

Na ploche takmer 5000 m 2 na vás čaká cez 170 interaktívnych exponátov . Unikátna stála expozícia je rozdelená do štyroch tematických celkov: Planéta , Civilizácia , Človek a Mikrosvet. Samostatná časť Detské science centrum je venovaná deťom od 2 do 6 rokov. V Divadle vedy si potom môžete užiť naše pravidelná predstavenia plná zábavných pokusov. Ostatne pozrite sami na fotky alebo na virtuálnu prehliadku !

 • Hodnotenie:
Viac info

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa snaží všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka. Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Zážitkové centrum vedy Aurelium je určené  pre mládež od 12 rokov, pretože exponáty vyžadujú základné znalosti fyziky, ktoré návštevníkom pomôžu pri ďalšom rozvoji vedomostí.

 • Hodnotenie:
Viac info

Všeobecne prospešná spoločnosť iQLANDIA ktorá vznikla za účelom poskytovania neformálneho vzdelávania formou interaktívneho poznávania. Hlavnou aktivitou spoločnosti je prevádzkovanie a rozvoj vedeckých centier.

 • Hodnotenie:
Viac info

Na tejto stránke nájdeš rôzne študijné materiály tak neváhaj a bež sa vzdelávať.

 • Hodnotenie:
Viac info

Oplatí sa pozrieť: