Webinár: O čom je mentoring s Filipom a Romanom

Ak rozmýšľaš nad zapojením sa do mentoringového programu TalentGuide a chceš vedieť ako ti môže taký mentor vlastne pomôct, pozri si  webinár s Filipom a jeho mentorom Romanom.

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Na leto

Letný výukový festival architektúry a dizajnu

Festival je cielený ako príprava na architektúru, dizajn a ďalšie umelecké školy. Predstaví formou prednášok, konzultácií a praktických dielní svet študijnej kresby, navrhovania a dejín umenia, architektúry a dizajnu.  

Viac info
Súťaž

Google Code-in

Súťaž pre stredoškolákov (13-17 ročných) so zameraním na ukážku rôznych prístupov k open-source vývoju.  

Viac info
Na leto

Letná škola barokovej hudby

LŠBH je typom workshopu, ktorý je zameraný na prednes vokálne-inštrumentálnych diel starších slohových období, predovšetkým baroka. Praktická výuka je rozšírená o sériu prednášok a podnetných rozhovorov o ľuďoch a s ľuďmi pohybujúcimi sa v oblasti starej hudby. Vyučujú sa všetky umelecké kategórie podieľajúce sa na realizácii diel (spevácky zbor, sóla, ansámble, čembalo, generál bas, husle, viola, violončelo fagot, flauta a ďalšie) pod vedením medzinárodného tímu lektorov.  

Viac info
Klub, krúžok, kurz

Klub a Akadémia Trojstenu

Táto poloformálna, polooficálna akcia sa koná vždy po Náboji FKS, Akadémii Trojstenu alebo Náboji KMS, čiže trikrát do roka. Zámerom organizátorov je utužiť kolektív seminaristov a popri tom pribrať nových ľudí. Často sa po piatkovej akcii prespí v telocvični (čo je sprevádzané mnohými spoločenskými aktivitami – hraním na gitaru a spievaním počínajúc a nočným frisbee v telocvični končiac). Potom sa ide na MATFYZ , kde sú 3 × 2 prednášky, kde odznie to, čo “trojstenákom” prišlo zaujímavé a chcú sa o to s niekým podeliť. Ak by sa ti však na tieto stretnutia a prednášky z nejakého dôvodu nepodarilo prísť, určite zájdi na stránku Akadémie Trojstenu, kde nájdeš záznamy každej prednášky nabitej zaujímavosťami z matematiky, fyziky a informatiky . https://www.youtube.com/channel/UC50PrPBdnVkOyForXCNRWuw http://akademia.trojsten.sk/ http://klub.trojsten.sk/

Viac info