ViBuCh

ViBuCh je Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky, ktorý zorganizovali pre stredoškolákov z Česka a Slovenska študenti chémie z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity. Počas roka majú pre teba pripravené štyri série úloh, ktoré ti pomôžu rozšíriť tvoje teoretické vedomosti o témach zo súčasného chemického výskumu. Najúspešnejší riešitelia sú pozvaní na sústredenie do Brna, kde svoje nové poznatky vyskúšajú aj prakticky v špičkovom univerzitnom laboratóriu.

 

 

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Z iného súdka

The Theoretical Minimum

The Theoretical Minimum je internetový portál obsahujúci výborné prednášky Leonarda Susskinda, popredného súčasného fyzika, ktorého originálny prístup zmenil pohľad modernej fyziky na svet.  

Viac info
Film, video, kniha

Civilizácia – Západ a zvyšok sveta (N. Ferguson)

Niall Ferguson v tejto knihe skúma dominanciu Západu vo svetovom dianí. Ponúka zaujímavé úvahy, v ktorých premýšľa nad tým, ako ju možno vnímať v historickom kontexte a tiež v súčasnom geopolitickom dianí.  

Viac info
Súťaž

Princeton University Physics Competition

Princeton University Physics Competition je medzinárodná tímová online súťaž, v ktorej musia stredoškolskí študenti počas jedného týždňa vypracovať náročné úlohy z oblastí ako Fyzika tuhých látok alebo Kozmológia. Súťaž je vhodná pre naozaj motivovaných a nadaných študentov fyziky, ktorý plánujú v štúdiu fyziky pokračovať aj na vysokej škole. Už len účasť na tejto súťaži môže byť dôležitým faktorom pri prijímacom procese na špičkové zahraničné univerzity.  

Viac info
Web a blog

Archeológia SK

Táto slovenská webstránka ponúka informácie o slovenskej i svetovej archeológii, jej histórii a význame. Nájdeš tam tiež informácie o možnostiach štúdia archeológie, rôzne publikácie a videá, ktoré ti priblížia túto zaujímavú vedu.  

Viac info