VIDA

Na ploche takmer 5000 m 2 na vás čaká cez 170 interaktívnych exponátov . Unikátna stála expozícia je rozdelená do štyroch tematických celkov: Planéta , Civilizácia , Človek a Mikrosvet. Samostatná časť Detské science centrum je venovaná deťom od 2 do 6 rokov. V Divadle vedy si potom môžete užiť naše pravidelná predstavenia plná zábavných pokusov. Ostatne pozrite sami na fotky alebo na virtuálnu prehliadku !

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Film, video, kniha

Sociálna sieť

Film o vzniku najpopulárnejšej sociálnej siete na svete – Facebook.  

Viac info
Film, video, kniha

Inheritance of Rome (Ch. Wickham)

Štúdia o tom, že po páde Ríma nenastala tak temná doba, ako nás o tom renesanční vzdelanci presvedčili, ale že celé Stredozemie, od západu, cez moslimský juh, až po východ, vlastne prevzalo od Rimanov veľmi veľa vecí a stali sa ich prirodzenými nasledovníkmi. Je to ukážkou toho, ako sa historici snažia meniť naše chápanie minulosti, ktoré je často založené na záveroch historikov, ktorí písali pred desiatkami či dokonca stovkami rokov.  

Viac info
Film, video, kniha

Architektúra na Slovensku (H. Moravčíková)

Táto publikácia by čitateľovi chcela po prvý raz ponúknuť pohľad na príbeh architektúry na území Slovenska a na skvelé hodnoty nášho architektonického dedičstva. Kniha pozostáva z osemnástich, viac-menej chronologicky usporiadaných kapitol. Tie zachytávajú architektúru ako súčasť historického vývoja na území Slovenska, ale pritom odrážajú aj tradičné slohové nazeranie na architektúru a súčasne reagujú aj na špecifické historické a spoločenské situácie, ktoré podmienili dianie v tejto oblasti.  

Viac info
Súťaž

European Union Science Olympiad

EUSO je tímová vedecká súťaž, na ktorej môžeš predviesť svoje vedomosti z prírodných vied. Tvojím cieľom bude vyriešiť niekoľko praktických úloh, ktoré budú overovať tvoje vedomosti z biológie, chémie a fyziky. Je určená pre školákov do 16 rokov a každý rok sa koná v inej krajine Európskej únie.

Viac info