Súťaž LaBáK

Online korešpondenčný seminár pre mladých vedátorov z predmetov MAT, FYZ, CHEM, BIO, GEO. Súťaž tvoria štyri série úloh, na každú je obdobie 1 mesiac. V každej sérií je 10 úloh – 9 teoretických a 1 experiment.

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Súťaž

G-robot

Zapoj sa do tvorivej celoslovenskej robotickej súťaže pre šikovných základoškolákov v Martine!  

Viac info
Film, video, kniha

Myšlení rychlé a pomalé (D. Kahneman)

Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu v tejto veľmi pútavej knihe zhŕňa svoje výskumy z psychológie – konkrétne z oblasti myslenia a rozhodovania. Poukazuje na iracionalitu ľudského rozhodovania, opisuje kognitívne skratky, ktoré používame pri rozmýšľaní a rozdeľuje ľudské myslenie na dva systémy: „rýchle” a „pomalé”.  

Viac info
Súťaž

Social Impact Awards

Social Impact Award je medzinárodná súťaž pre mladých ľudí, najmä študentov, ktorí majú nápad ako udržateľnou a inovatívnou cestou riešiť spoločenské a ekologické problémy vo svojom okolí. Súťažia najlepšie nápady v oblasti spoločensky prospešného podnikania.

Viac info
Sústredenia a semináre

Jarná škola FX

Jarná škola FX je intenzívna týždňová letná škola určená pre mimoriadne odhodlaných študentov fyziky, ktorý sa plánujú pripravovať na medzinárodné súťaže alebo plánujú pokračovať v štúdiu fyziky na vysokej škole.  

Viac info