Súťaž LaBáK

Online korešpondenčný seminár pre mladých vedátorov z predmetov MAT, FYZ, CHEM, BIO, GEO. Súťaž tvoria štyri série úloh, na každú je obdobie 1 mesiac. V každej sérií je 10 úloh – 9 teoretických a 1 experiment.

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Film, video, kniha

Psychologie (R. Atkinsonová a kol.)

Kniha, ktorá v encyklopedickej podobe pokrýva základné témy psychológie ako modernej vedy – od vnímania až po komplexné procesy, ako je psychopatológia.  

Viac info
Web a blog

ASAP Science

Tvoja každotýždenná dávka vtipných a zaujímavých vedeckých videí.

Viac info
Film, video, kniha

Dějiny psychologie (H. Morton)

Psychológia, ako každá veda, má svoju históriu. Môžeš sa tu dočítať o významných osobnostiach psychológie, v akej dobe žili, a ako ich osobný život ovplyvňoval vedeckú činnosť. Výborné pre spravenie si základného prehľadu o rôznych smeroch v psychológii.  

Viac info
Sústredenia a semináre

Night Of Chances Engineering

Využi príležitosť učiť sa od expertov, zistiť, kam smerujú najväčšie strojárske firmy a otestovať si svoje vedomosti v praxi. #NOC je podujatie, ktoré ťa spojí s realitou.

Viac info