Súťaž LaBáK

Online korešpondenčný seminár pre mladých vedátorov z predmetov MAT, FYZ, CHEM, BIO, GEO. Súťaž tvoria štyri série úloh, na každú je obdobie 1 mesiac. V každej sérií je 10 úloh – 9 teoretických a 1 experiment.

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Web a blog

Topcoder

Technická komunita spájajúca ľudí z rôznych odvetví, ktorí súťažia, vyhrávajú odmeny a pomáhajú v riešení skutočných problémov.  

Viac info
Z iného súdka

Študuj cudzie jazyky

Nikdy v budúcnosti nebudeš mať toľko voľného času a hlavne tak flexibilný mozog - v dnešnej dobe “len” angličtina nestačí. Táto stránka ti uľahčí výber ďalšieho jazyka, ktorým môžeš obohatiť svoj jazykový arzenál.  

Viac info
Film, video, kniha

Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness (C. Thaler a R. Sunstein)

Kniha o predsudkoch ľudí pri ich každodenných rozhodnutiach a o tom ako to použiť pri zlepšení ich rozhodovania. Priniesla do ekonómie novú vlnu rozmýšľania o spôsoboch ako vie spoločnosť pomôcť ľuďom robiť lepšie rozhodnutia – napríklad ako ľudí podporiť v dodržaní predsavzatia sporiť si viacej alebo utrácať rozumnejšie.  

Viac info
Pobyty v zahraničí

International Research School

International Research School je príležitosť vyskúšať si robiť skutočný výskum v moderných laboratóriách, a pri tom si vytvoriť množstvo nových priateľov. Za 10 dní prejdú projektom cez všetky dôležité fázy od hypotézy a stanovenia si cieľov po prezentáciu výsledkov pred kolegami. IRS je organizovaná každoročne v júni a júli pre 14-16 ročných účastníkov.  

Viac info