SCOPUS

Scopus je najväčšia citujúca databáza odborne hodnotenej literatúry: vedecké časopisy, knihy a konferenčné zápisy. Scopus poskytuje komplexný prehľad o výstupe svetového výskumu v oblasti vedy, techniky, medicíny, spoločenských vied, umenia a humanitných vied a využíva inteligentné nástroje na sledovanie, analýzu a vizualizáciu výskumu.

Scopus ponúka bezplatné funkcie neprihláseným užívateľom a je dostupný prostredníctvom Scopus Preview. Výskumní pracovníci môžu využívať Scopus na pomoc pri svojom výskume, ako napríklad hľadanie autorov.

 

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Film, video, kniha

Civilizácia – Západ a zvyšok sveta (N. Ferguson)

Niall Ferguson v tejto knihe skúma dominanciu Západu vo svetovom dianí. Ponúka zaujímavé úvahy, v ktorých premýšľa nad tým, ako ju možno vnímať v historickom kontexte a tiež v súčasnom geopolitickom dianí.  

Viac info
Súťaž

Košický Matboj

Matboj je matematická súťaž pre žiakov stredných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií. Úlohou súťažiacich je v danom časovom limite odovzdať čo najviac správne vyriešených úloh.

Viac info
Klub, krúžok, kurz

Počítačové kurzy Learn2Code

V Learn2Code sa návštevníci môžu naučiť designovať a programovať moderné webstránky a mobilné aplikácie.

Viac info
Film, video, kniha

O násilí (H. Arendtová)

Hannah Arendtová mala ťažký osud. Vyrastala začiatkom 20. storočia v Nemecku a žila s Martinom Heideggerom, veľmi významným a múdrym filozofom. Potom sa k moci dostal Hitler a Heidegger ho začal podporovať. Hannah bola Židovka. Sklamaná láskou i vlasťou ušla do Ameriky a začala sa venovať politickej filozofii. Jej malá knižka o násilí je výborným textom politickej filozofie. Arendtová je presná, argumentuje ostro ako britva a nenecháva na ideológiách, ktoré vtedy ovládali Európu, suchú nitku.  

Viac info