Riešky

Riešky sú matematická korešpondenčná súťaž, určená pre nadaných žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a prímy až kvarty 8-ročných gymnázií.  Za rok sú dve série, zimná a letná, v každej sú tri kolá. Zapojíš sa?

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Súťaž

Olympiáda Mladý účtovník

Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky. http://csr.etrend.sk/projekty-stredne-skoly/olympiada-mlady-uctovnik.html http://www.kros.sk/olympiada#olympiada

Viac info
Pobyty v zahraničí

Yale Young Global Scholars

Jedinečná možnosť zažiť počas dvoch týždňov študentský život na jednej z najlepších univerzít sveta. Prednášky a semináre s renomovanými profesormi a najtalentovanejšími rovesníkmi z celého sveta.   Študenti programu ‘Law, Politics and Economics’ diskutujú a získavajú vedomosti o témach ako občianske práva, demokratické inštitúcie, regulácia trhu, či sloboda prejavu a spoločne hľadajú potenciálne riešenia dôležitých spoločenských problémov.   Poplatok za program je $5000, avšak je možnosť získať plné štipendium pokrývajúce všetky výdavky okrem cestovných nákladov.  

Viac info
Súťaž

Fyzikálny Korešpondenčný Seminár (FKS)

Fyzikálny korešpondenčný seminár je súťaž s vyše 30-ročnou tradíciou. Súťažiaci v nej riešia neštandardné fyzikálne úlohy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ťažko, napr: „Ako sa zmení dĺžka dňa, ak na jeseň opadá všetko lístie zo stromov?“, no v skutočnosti sú vyriešiteľné na stredoškolskej úrovni. Súťaž, ako názov napovedá, prebieha korešpondenčnou formou. Súťažiaci svoje riešenia pošlú poštou alebo elektronicky. Opravené riešenia obsahujú cennú spätnú väzbu, vďaka ktorej môže každý riešiteľ napredovať vlastným tempom. Najlepší 36 riešitelia sú každý polrok pozvaní na týždňové sústredenie, kde na nich okrem množstva novej fyziky čaká aj zážitkový program. Bývalí riešitelia FKS študovali alebo pôsobia na popredných univerzitách v zahraničí.  

Viac info
Film, video, kniha

Page One: Inside The New York Times

Dokument ti ponúkne pohľad priamo do srdca jedného z najvýznamnejších amerických denníkov. Ukáže ti novinárov pri práci a na konkrétnych situáciách a portrétoch výrazných osobností vykreslí kontext súčasných médií.   Snímok prináša svedectvo o premenách, ktorými mediálny priemysel pod tlakom všadeprítomného internetu prechádza. Times hľadá cestu medzi čo najrýchlejším šírením informácií a snahou prinášať správy podložené overenými faktami a kritickými analýzami. Filmom sa vinie otázka, akú rolu v týchto turbulentných časoch vlastne médiá zohrávajú a ako by ich pôsobenie malo vyzerať v budúcnosti.  

Viac info