Přírodovědci

Popularizujeme vedu a informujeme o výzkume aj o možnostiach štúdia na Přírodovědecké fakultě UK. Vymenovanie všetkých našich aktivít by by trvalo veľmi dloho, takže vymenujme aspoň tie hlavné:

  • tvoríme internetové stránky, ktoré popularizujú vedu
  • vydávame populárno – vedecký magazín
  • vytvárame komunitu záujemcov o prírodné vedy a učiteľov prírodovedných predmetov
  • usporiadame množstvo akcii…
  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Web a blog

Class-Central.com

Class-central.com je internetový portál, ktorý zoskupuje MOOC (Massive Open Online Courses) od viac ako 50 rôznych iniciatív a poskytovateľov (Coursera, edX, ...) vďaka čomu dokáže sprostredkovať tisíce kurzov popredných svetových univerzít. Absolvovanie takéhoto kurzu je možnosť ako si rozšíriť obzory v mnohých oblastiach ešte pred vstupom na univerzitu.  

Viac info
Z iného súdka

European Federation of Psychology Students’ Associations

Európska študentská asociácia, ktorej cieľom je väčšie prepojenie študentov psychológie v rámci Európy. Organizujú ročné školy a rôzne iné podujatia, ponúkajú výmenné kurzy počas štúdia a mnoho ďalších aktivít.  

Viac info
Web a blog

Klasické texty z psychológie

Výber zásadných textov z histórie psychológie (v angličtine).  

Viac info
Film, video, kniha

Knihy Umberta Eco

Umberto Eco je známy taliansky estetik, filozof a spisovateľ, ktorý má na konte veľké množstvo úspešných historických románov. Vzhľadom na svoj široký okruh vedomostí dokáže Eco vo svojich dielach ponúknuť až prekvapivo realistické zobrazenie minulosti a pri čítaní máte skutočne pocit, akoby ste zažívali dejiny tu a teraz, na vlastnej koži. Vďaka jeho románom sa pútavým spôsobom dozviete veľa o histórii, bez toho, aby ste si uvedomovali, že sa vlastne učíte.    

Viac info