PRASK

PRASK je súťaž určená pre všetkých základoškolákov, ktorých zaujíma matematika, informatika, chceli by sa naučiť programovať alebo len radi rozmýšľajú a prijímajú výzvy. Zameraná je hlavne pre siedmakov a starších, môžete ju však riešiť aj keď ste v nižšom ročníku.

Súťaž je organizovaná študentami informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského a je jednou z mnohých aktivít občianskeho združenia Trojsten.

 

https://prask.ksp.sk/

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Film, video, kniha

Gándhí

Životopis Mohandása Gándhího, bojovníka za samostatnosť Indie, ktorý sa stal vďaka svojej filozofii nenásilia a priameho protestu vedúcou duchovnou osobnosťou Indie vyhral 8 Oscarov a patrí k najlepším životopisným filmom, ktoré boli kedy natočené.  

Viac info
Z iného súdka

Študentská spoločnosť JASR

Máš dosť všetkých teoretických poučiek a vymyslených súťaží? Čo tak vytvoriť niečo reálne, čo prinesie úžitok nielen tebe ale aj iným?   V projekte ‘Študentská spoločnosť’ študenti zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka.   Je len na tebe, na čo sa bude tvoja spoločnosť zameriavať, čo tak spojiť sa s miestnymi výrobcami a predávať ich výrobky u vás na škole? Alebo vymyslieť poradenskú službu zameranú na firmy či organizácie v tvojom okolí?   Program ‘Aplikovaná ekonómia’ bol schválený MŠVVaŠ SR ako voliteľný alebo nepovinný predmet pre všetky typy stredných škôl. Ak tvoja škola ešte nie je v programe zapísaná, obráť sa na ochotných učiteľov, určite sa ti s ich pomocou podarí vašu škola do programu zahlásiť.  

Viac info
Film, video, kniha

Škola kreslení a modelování pro architekty (M. Zell)

Táto kniha je základným kurzom architektonického kreslenia, ktorý sa sústreďuje na kreatívne aspekty architektúry. Predstavuje vizuálny jazyk architektúry, podporuje priestorové myslenie a inšpiruje k úvahám o postavenom prostredí. Jednotlivé kapitoly vysvetľujú krok po kroku celý proces kreslenia. Kniha tiež obsahuje praktické cvičenia, ktoré ťa budú inšpirovať k precvičovaniu nových znalostí, od modelovania priestoru a jeho trojrozmerného stvárnenia až k vytvoreniu prierezu, pohľadu a vykreslených perspektívnych kresieb. V knižke nájdeš informácie o stavebných technikách a materiáloch, ktoré majú vplyv na projekt.  

Viac info
Na leto

International Summer School for Young Physicists

ISSYP je prestížna dvojtýždňová letná škola pre 40 študentov z celého sveta, ktorej cieľom je prehĺbiť znalosti stredoškolákov vo vysokoškolskej teoretickej fyzike organizovaná jedným z popredných fyzikálnych inštitútov súčasnosti – Perimeter Institute, na ktorých pôsobia popredný vedci zaoberajúci sa kvantovou teóriou gravitácie, kozmológiou, teóriou tuhých látok a mnohých iných odborov fyziky. Na stránke letnej škole je k dispozícii aj mnoho vynikajúcich prednášok z minulých letných škôl.    

Viac info