Na počiatku bol Sumer, Ich veličenstvá pyramídy, Grécky zázrak, Dejiny písané Rímom (V. Zamarovský)

Vojtech Zamarovský napísal širokú škálu informatívnych kníh s historickou tematikou, z ktorých sa dozviete pútavou formou o tých najdôležitejších udalostiach starovekého sveta. Jeho záber sa týka dejín Mezopotámie (Na počiatku bol Sumer), Egypta (Ich veličenstvá pyramídy), Grécka (Grécky zázrak) aj Ríma (Dejiny písané Rímom) aj najdôležitejších objavov archeológie a literárnych pamiatok staroveku.

 

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Film, video, kniha

Green brothers (Crash Course) – Biology

Youtube kanál s Hankom Greenom, kde vás naučí biológiu. Vtipnou formou rozoberá rôzne biologické témy. Youtube je plný nadšencov, ktorí ti chcú vysvetľovať biológiu, stačí si nájsť toho vhodného pre teba.  

Viac info
Film, video, kniha

Postwar (T. Judt)

Intelektuálna história povojnovej Európy, ktorá sa snaží vysvetliť povojnový vývoj v kontexte myšlienok a filozofie, ktoré v tej dobe existovali (alebo i o tom, že keď niekto na vlastnej koži zažije španielsku občiansku vojnu a nacistickú okupáciu, tak sa pre neho podnecovanie násilia stáva prirodzenou stratégiou presadzovania myšlienok). Ukážka histórie, ktorá sa snaží syntetizovať materiál zo širokého obdobia a dať mu zmysel.  

Viac info
Film, video, kniha

Odsud až do nekonečna (I. Stewart)

Odsud až do nekonečna je krátkym sprievodcom modernou matematikou. Ian Stewart píše o významných matematických problémoch, pričom niektoré z nich nie sú vyriešené dodnes.  

Viac info
Súťaž

Informatická súťaž iBobor

Online informatická súťaž iBobor, ktorú pravidelne organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.  

Viac info