Košický Matboj

Matboj je matematická súťaž pre žiakov stredných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií. Úlohou súťažiacich je v danom časovom limite odovzdať čo najviac správne vyriešených úloh.

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Film, video, kniha

Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

Manufacturing Consent patrí k najznámejším dielam radikálnej kritiky médií v Spojených štátoch amerických. Aj keď text vyšiel koncom studenej vojny a skúma správanie amerických médií v 60.-80. rokoch 20. storočia, jeho argumentačný rámec je aktuálny pre súčasnosť a zrejme aj budúcnosť. Práca vychádza z predpokladu veľkého vplyvu médií a vraví o propagande prostredníctvom spravodajstva, reklame či rizikách proziskovej orientácie masmédií.  

Viac info
Web a blog

Khan academy

Khan academy je projekt, ktorý začal jeden úspešný programátor, keď hľadal možnosti ako spestriť svoje doučovanie matematiky na diaľku. Teraz z toho vznikli tisíce voľne dostupných náučných videí z naozaj rôznych oblastí. https://www.khanacademy.org/ preložené do češtiny: https://khanovaskola.cz/

Viac info
Z iného súdka

Hackathon

Podujatie, kde sa stretne veľký počet informatikov (programátori, software-ový dizajnéri, apod.) a spolu vyvíjajú software.    

Viac info
Web a blog

Slovenský film na každý deň

Poznať domáce umanie nikdy nie je na škodu, obzvlášť, ak ho plánuješ študovať. Táto facebooková stránka ti odporúči každý deň iný slovenský film, vďaka čomu získaš užitočný prehľad (nielen) k prijímačkám na Filmovú a televíznu fakultu VŠMU.

Viac info