Korešpondenčný seminár z chémie

Individuálna súťaž, prebieha celoročne. Riešia sa úlohy z chémie a sú zostavené aj z oblastí, ktoré sa bežne na stredných školách nevyučujú a môžu vyzerať na prvý pohľad ťažké. Cenou pre najlepších študentov je letné sústredenie, ktorého náplňou sú prednášky, cvičenia, exkurzie, múzeá či turistika. Tam spoznáš nových kamarátov, v budúcnosti možno spolužiakov na vysokej škole.

Úspešní riešitelia získajú aj certifikát, ktorí ich oprávňuje k štúdiu odboru chémia na Prírodovedeckej fakulte UK bez prijímacích skúšok. Momentálne má seminár pauzu, oplatí sa však stránku sledovať, organizátori avizovali napr. možné opätovné rozbehnutie v školskom roku 2015/2016 (facebook: https://www.facebook.com/groups/235244646534130/).

 

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Súťaž

Nové tváre slovenského jazzu

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje každý rok túto súťažnú prehliadku. Odborná porota na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie kapely alebo sólistov, ktorí postúpia do finále a zúčastnia sa súťažnej prehliadky, kde sa predstavia živým vystúpením. SJS preplatí vybratým skupinám cestovné náklady. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia. Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci sú odmenení finančnými cenami.  

Viac info
Film, video, kniha

Česká republika architektúra XX.století. Morava a Slezsko (M.Kohout)

Spojte knihu s poznávacím výletom Brnom:

  • Centrum
  • Výstavisko
  • Villa Tugendhat
 

Viac info
Klub, krúžok, kurz

Základy grafiky pre negrafikov

Potrebuješ si vytvoriť vlastný plagát, logo či grafiku pre Facebook? Skús tento kurz! :) Nezaberie ti veľa času, je veľmi zrozumiteľný a finančne dostupný. Super je, že po jeho absolvovaní dostaneš certifikát, ktorý sa ti určite zíde v budúcnosti pri hľadaní práce.

Viac info
Film, video, kniha

Environmentalisté pro jadernou energii (B. Comby)

Táto kniha propaguje jadrovú energiu, ktorá podľa autora (zakladateľa hnutia EFN – Environmentalists for Nuclear Energy) ako jediná môže uspokojiť energetické potreby planéty v 21. storočí a zároveň umožniť rozvoj chudobných krajín i ochranu životného prostredia. Kniha predstavuje nový prístup k energetickým potrebám planéty a predkladá jednoduché fakty, ktoré ti zodpovedajú otázky o existencii rádioaktivity v prírode, o relatívnom význame prírodnej radiácie, o použití rádioaktívneho žiarenia v medicíne, v armáde a v priemysle a jeho účinkoch na zdravie či o znečisťovaní životného prostredia pri spaľovaní fosílnych palív.  

Viac info