IQ olympiáda

Súťaž v riešení logických úloh pre druhý stupeň ZŠ organizovaná organizáciou Mensa Slovensko. A parádny tábor pre šikovné hlavičky.

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Film, video, kniha

Travelling Salesman

Štvorica matematikov sa pokúša vyriešiť problém P vs NP. Intelektuálna rozprava nad dôsledkom rovnosti N=NP. http://www.imdb.com/title/tt1801123/?ref_=fn_al_tt_1 http://www.csfd.cz/film/339112-travelling-salesman/

Viac info
Web a blog

History web

Slovenská veda, a hlavne historiografia, ešte stále skrýva niekoľko pomyslených „zabudnutých kostlivcov“ z minulosti vo svojej skrini. Našou snahou bude podporiť popularizáciu a bádanie vo vedách historických, ako sú archeológia, história, egyptológia, religionistika a ďalšie. Naše krédo pre túto činnosť je: Budúcnosť pre minulosť. Dôležitou súčasťou nášho projektu bude podpora štúdia a popularizácie slovenských dejín. História územia Slovenska je napriek svojej bohatosti stále na okraji spoločenského záujmu. Tak isto je naša história málo známa v zahraničí, aj keď niektoré udalosti majú minimálne celoeurópsky význam (príchod Slovanov, obdobie Veľkej Moravy, zastavenie Turkov). Povedomie o našej vlastnej histórii je niekedy až neoprávnene chabé. I dejiny na okraji majú svoj význam.    

Viac info
Na leto

Letní filmová škola Uherské Hradiště

Letní filmová škola Uherské Hradiště je najväčším nesúťažným filmovým festivalom v Českej republike. Už od roku 1964 je cieľom akcie rozširovať filmový obzor členov filmových klubov a filmových nadšencov (z nich veľkú časť tvoria stredoškolskí a vysokoškolskí študenti) a zoznamovať ich s filmovým umením v nových a netradičných súvislostiach. Filmy sú premietané v siedmich sálach a dvoch letných kinách. Letní filmová škola však nie je iba filmovým festivalom, ale ponúka tiež systematickú výuku filmom a o filme. Program festivalu obsahuje tematické prednášky, masterclass s výraznými filmovými tvorcami, workshopy, semináre a diskusné panely.  

Viac info
Na leto

Letná škola FKS a TMF

Letná škola FKS a TMF je dvojtýždňový letný tábor určený pre nadaných stredoškolákov, riešiteľov súťaží a ďalších záujemcov o fyziku. Cieľom letnej školy je naučiť nadaných šikovných stredoškolákov množstvo novej fyziky na im prístupnej úrovni, poskytnúť im priestor spoznať špičkových ľudí zo Slovenska, ktorí študovali alebo pôsobia na popredných zahraničných univerzitách a pomáhať budovať silnú komunitu nadaných mladých ľudí vo fyzike. Cieľom letnej školy je aj prostredníctvom aktivít spojených so súťažou TMF naučiť účastníkov praktické zručnosti a soft skills, ktoré sa im zídu nie len vo fyzikálnych súťažiach. Letnej školy sa zúčastňuje približne 100 účastníkov a 30 prednášajúcich.  

Viac info