Humanitné vedy dokorán

Krátke online kurzy Masarykovej univerzity v Brne, ktoré hravým spôsobom predstavujú, čo presne robí taký vedec alebo študent humanitných vied. Zavedú ťa do čias rímskeho umenia, budhistickej ikonografie či k pahorku duchov.

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Z iného súdka

International Research School

International Research School je príležitosť vyskúšať si robiť skutočný výskum v moderných laboratóriách, a pri tom si získať množstvo nových priateľov. Za 10 dní prejdeš v projekte cez všetky dôležité fázy - od hypotézy a stanovenia si cieľov po prezentáciu výsledkov pred kolegami. IRS je organizovaná každoročne v júni a júli pre 14-16 ročných účastníkov.  

Viac info
Film, video, kniha

Jeden výdych koňa, Dva hrby ťavy, Tri hlavy draka (M. Mojžiš)

Tri knihy Martina Mojžiša sú zbierkami článkov o vede z týždenníka Týždeň. V nich Martin Mojžiš a jeho kolegovia prinášajú zaujímavým spôsobom sprostredkovaný pohľad na množstvo vecí z mnohých vedných odborov prístupný aj laickej verejnosti. http://www.martinus.sk/?uItem=141491 http://www.martinus.sk/?uItem=190240 http://www.martinus.sk/?uItem=161961

Viac info
Web a blog

Electrical Engineering Schools

Stránka pre záujemcov o štúdium elektrotechniky.  

Viac info
Z iného súdka

European Youth Parliament

Európsky parlament mládeže je vzdelávací program, ktorý umožňuje mladým ľuďom z celej Európy byť otvorenými, tolerantnými a aktívnymi občanmi. Poskytujeme účastníkom fórum na vypracovanie a vyjadrenie svojich názorov na širokú škálu tém. Spájaním mladých ľudí z rôznych prostredí budujeme medzikultúrne porozumenie a priateľstvá cez hranice. Účastníci EYP a dobrovoľníci sú vybavení znalosťami a zručnosťami potrebnými na pozitívne formovanie sveta okolo nich.  

Viac info