Green brothers (Crash Course) – Chemistry

Prednášky Hanka Greena, celoživotného milovníka chémie, ale aj obdivovateľa tých, ktorí nám vďaka tejto vede nesmierne pomohli prehĺbiť chápanie nášho sveta.

 

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Film, video, kniha

Sebecký gén (R. Dawkins)

Prevratná práca Richarda Dawkinsa formuje v biológii vedecké myslenie pretrvávajúce do dnes. Pútavá knižka, vďaka ktorej si utvrdíš základné princípy (nielen) genetiky.  

Viac info
Súťaž

Dejepisná olympiáda

Olympiády nie sú len pre športovcov. V tej dejepisnej namiesto svalov potrápite hlavne svoje mozgové závity. V 3. ročníku sa môžete zapojiť do dvoch kategórií. Buď napíšete samostatnú prácu na ľubovoľnú tému z regionálnej histórie, alebo si vyberiete jednu zo zadaných tém (napr. Vojnové konflikty v dejinách strednej Európy v 15. – 20. storočí), ktoré sú každý rok iné. Súťaží sa v troch kolách (školské, krajské, celoštátne) a všetky sa skladajú z písomnej (vypracovanie testu) a ústnej (obhajoba práce) časti.  

Viac info
Film, video, kniha

Škola kreslení a modelování pro architekty (M. Zell)

Táto kniha je základným kurzom architektonického kreslenia, ktorý sa sústreďuje na kreatívne aspekty architektúry. Predstavuje vizuálny jazyk architektúry, podporuje priestorové myslenie a inšpiruje k úvahám o postavenom prostredí. Jednotlivé kapitoly vysvetľujú krok po kroku celý proces kreslenia. Kniha tiež obsahuje praktické cvičenia, ktoré ťa budú inšpirovať k precvičovaniu nových znalostí, od modelovania priestoru a jeho trojrozmerného stvárnenia až k vytvoreniu prierezu, pohľadu a vykreslených perspektívnych kresieb. V knižke nájdeš informácie o stavebných technikách a materiáloch, ktoré majú vplyv na projekt.  

Viac info
Film, video, kniha

Môj architekt

Môj architekt je príbeh umenia a lásky, zrady a odpustenia, v ktorom nemanželský syn legendárneho architekta Louisa Kahna podnikne päťročnú cestu okolo celého sveta aby pochopil svojho už roky mŕtveho otca.  

Viac info