Genetic Engineering Will Change Everything Forever

Pozri si vzrušujúci šestnásťminútový výlet do budúcnosti medicíny a genetického inžinierstva.

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Web a blog

Configuring the World: A Critical Political Economy Approach

V dnešnom svete sú politika a ekonomika nerozlučne prepojené, ale čo je podstatou tejto prepojenosti? Ovplyvňuje ekonomika politiku, alebo naopak? Aké sú prístupné informácie, ktoré umožňujú študovať tieto fenomény, a nakoľko sú dôveryhodné? Aké mocenské vzťahy formujú dnešnú svetovú ekonomiku? Tieto otázky patria medzi hlavné na tomto kurze.  

Viac info
Súťaž

Korešpondenčný seminár z programovania – KSP

Zasúťaž si v riešení algoritmických úloh!    

Viac info
Dobrovoľníctvo

Zorganizuj matematickú súťaž Náboj junior vo svojom meste!

Ak si už na strednej, môžeš zorganizovať súťaž Náboj Junior pre žiakov základných škôl vo svojom regióne, kde bývaš alebo študuješ a pomôcť tak v rámci tejto súťaže vzbudiť vášeň pre matematiku v ďalších nádejných talentoch.

Viac info
Na leto

Letná škola FKS a TMF

Letná škola FKS a TMF je dvojtýždňový letný tábor určený pre nadaných stredoškolákov, riešiteľov súťaží a ďalších záujemcov o fyziku. Cieľom letnej školy je naučiť nadaných šikovných stredoškolákov množstvo novej fyziky na im prístupnej úrovni, poskytnúť im priestor spoznať špičkových ľudí zo Slovenska, ktorí študovali alebo pôsobia na popredných zahraničných univerzitách a pomáhať budovať silnú komunitu nadaných mladých ľudí vo fyzike. Cieľom letnej školy je aj prostredníctvom aktivít spojených so súťažou TMF naučiť účastníkov praktické zručnosti a soft skills, ktoré sa im zídu nie len vo fyzikálnych súťažiach. Letnej školy sa zúčastňuje približne 100 účastníkov a 30 prednášajúcich.  

Viac info