Fyzikálny Náboj

Fyzikálny Náboj je medzinárodná fyzikálna súťaž s dlhou tradíciou pre 5 členné tímy, ktoré sa snažia v stanovenom časovom limite vypočítať čo najviac fyzikálnych úloh. Za každú správne vyriešenú úlohu dostanú ďalšiu.

 

  • Hodnotenie:

Nie je možné pridávať komentáre.

Odporúčame aj tieto aktivity

Na leto

Architecture Week

Festival je určený ako odborníkom tak aj všetkým záujemcom o architektúru, vrátane študentov. Koná sa každoročne, v rozmedzí od augusta do októbra. Zámerom organizátorov je podobne ako v ďalších európskych mestách a metropolách vytvárať platformu pre stretávanie odborníkov s laickými záujemcami o architektúru, predstaviť osobnosti domácej a svetovej architektúry a zároveň priblížiť spôsob vzniku architektonického diela od návrhu po realizáciu. Typy akcií organizovaných v rámci festivalu: výstavy, prednášky, semináre, debaty, workshopy, filmy, vernisáže, prechádzky za architektúrou, projekty, firemné prezentácie a spoločenské večery.  

Viac info
Na leto

Letná škola filmového jazyka

Ak chceš študovať filmarinu, toto je kurz pre teba. Získaš tu základné poznatky z oblasti scenáristiky, dramaturgie, réžie a postprodukčného spracovania prostriedkami videotechnológií. Zoznámiš sa pritom so základnými žánrovými oblasťami spravodajstva, publicistiky, dokumentárnej tvorby, hranej filmovej a televíznej tvorby. Počas pobytu budeš navyše vytvárať vlastný film/dokument.  

Viac info
Na leto

Letná škola barokovej hudby

LŠBH je typom workshopu, ktorý je zameraný na prednes vokálne-inštrumentálnych diel starších slohových období, predovšetkým baroka. Praktická výuka je rozšírená o sériu prednášok a podnetných rozhovorov o ľuďoch a s ľuďmi pohybujúcimi sa v oblasti starej hudby. Vyučujú sa všetky umelecké kategórie podieľajúce sa na realizácii diel (spevácky zbor, sóla, ansámble, čembalo, generál bas, husle, viola, violončelo fagot, flauta a ďalšie) pod vedením medzinárodného tímu lektorov.  

Viac info
Klub, krúžok, kurz

CTM Online

CTM Online programy spájajú talentovaných študentov na celom svete. Vyber si z viac ako 100 predmetov a študijných programov: fyzika, chémia, biológia, matematika, informatika, anglický jazyk, humanitné predmety, ekonómia a osobnostný rozvoj. CTM vyučujúci študentov motivujú, radia im, sprevádzajú, sledujú ich pokroky a poskytujú každému študentovi detailnú spätnú väzbu. No neber to :)

Viac info