Duolingo

Bezplatná aplikácia pre výučbu niekoľkých jazykov hravou metódou.

 

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Web a blog

Špecializovaná vedecká knižnica

Prístupná databáza elektronických zdrojov, včítane plnotextových e-kníh a časopisov ako Architectural Design.  

Viac info
Film, video, kniha

Genetika: 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať

Po prečítaní tejto knihy ťa nezaskočí ani keď sa ťa na prijímačkách na medicínu opýtajú, čo zdedila ovečka Dolly po svojej mame :)

Viac info
Film, video, kniha

O slobode (J. S. Mill)

Základné dielo filozofie slobody prejavu a liberalizmu. Mill vo svojom najznámejšom diele pojednáva o užitočnosti diskusie, slobodného vyjadrovania názoru či neoprávnenosti potláčania menšinových názorov. Okrem toho Mill rozoberá aj spornejšie otázky, ako je napríklad tá, ako človeka posúvajú vpred aj zlé rozhodnutia. Toto dielo umožnuje už 150 rokov novinárom filozoficky ukotviť svoje poslanie v spoločnosti a miesto vo svete.  

Viac info
Klub, krúžok, kurz

CTM Online

CTM Online programy spájajú talentovaných študentov na celom svete. Vyber si z viac ako 100 predmetov a študijných programov: fyzika, chémia, biológia, matematika, informatika, anglický jazyk, humanitné predmety, ekonómia a osobnostný rozvoj. CTM vyučujúci študentov motivujú, radia im, sprevádzajú, sledujú ich pokroky a poskytujú každému študentovi detailnú spätnú väzbu. No neber to :)

Viac info