DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Veríme, že každý mladý človek má potenciál uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie mu v tom môžu pomôcť.

Dve hlavné podmienky absolvovania sú zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít vo všetkých 4 oblastiach (talent, šport, dobrovoľníctvo, expedícia) a splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu. V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba.

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Web a blog

TED a YouTube

Vyhľadaj si na weboch TED a YouTube prednášky od popredných profesorov psychológie: Stephen Pinker, Philip Zimbardo, Amy Cuddy a Dan Gilbert http://www.ted.com http://www.youtube.com   Napríklad: Philip Zimbardo - The Psychology of Evil: V tejto TED prednáške Philip Zimbardo, jeden z popredných svetových vedcov-psychológov, vysvetľuje, ktoré psychologické mechanizmy vedu "bežných, normálnych" ľudí k páchaniu surového násilia, ako tieto mechanizmy rozpoznať, a čo to znamená byt hrdinom.  https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil?language=en#t-11094   Robert Sapolsky - Prednáška o depresii na Stanfordskej univerzite: V tejto prednáške prof. Sapolsky vysvetľuje neurobiologické, behaviorálne a psychologické mechanizmy, ktoré sa podieľajú na tvorbe klinickej depresie a úzkostných porúch. https://www.youtube.com/watch?v=NOAgplgTxfc

Viac info
Na leto

Letná škola chémie pre učiteľov a žiakov stredných škôl

Letná škola organizovaná Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe, zameraná na prehĺbenie poznatkov ako študentov, tak aj učiteľov chémie stredných škôl. pre študentov je pripravená pestrá ponuka laboratórnych úloh v moderných laboratóriách VŠCHT Praha.  

Viac info
Film, video, kniha

Ex Machina

Ex Machina je jedným z posledných sci-fi filmových počinov venujúcich sa problematike umelej inteligencie. Tento vydarený kúsok sa stretol s veľmi dobrými ohlasmi medzi verejnosťou i kritikou a okrem pútavej témy, diváka okamžite pohltí aj jeho podmanivá komorná atmosféra. Aký je rozdiel medzi robotom a človekom? Čo znamená byť ľudský a čo ak sa stroj zachová „ľudskejšie“ ako človek? Čo to vypovedá o stave, v akom sa nachádza ľudstvo?  

Viac info
Web a blog

FMFI channel

Niektoré nahraté vysokoškolské alebo populárne prednášky z matematiky, fyziky a informatiky fakultou FMFI v Bratislave.  

Viac info