Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR

Zapoj sa do najväčšej súťaže študentov gymnázií v Čechách a na Slovensku. 75 gymnázií je zárukou ostrej konkurencie, takže svoje dejepisné znalosti určite dobre prevetráš!

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Z iného súdka

Jazyková kaviareň

Goetheho jazykový inštitút usporadúva každú stredu o 17:30 v bratislavskom KC Dunaj jazykovú kaviareň. Čo to vlastne je? Je to príjemné popoludnie strávené v obklopení cudzokrajných slov a zážitkov, ktoré obohatí tak vašu slovnú zásobu, ako aj ducha. Debatuje sa v NJ, FJ, AJ, CHJ, ŠJ, a PJ.  

Viac info
Dobrovoľníctvo

Web Rangers

Už vieš, ako sa brániť proti kyberšikane, čo je to sexting, kybergrooming, hoax, či webcam trolling? Web Rangers je program, v ktorom dostaneš možnosť vytvoriť vlastný projekt a šíriť zásady bezpečnosti ďalej. Tešiť sa možeš na nových kamarátov, certifikát, či dokonca na návštevu Googlu. Staň sa Web Rangerom a šír s Googlom internetovú bezpečnosť!

Viac info
Film, video, kniha

Psychologie (R. Atkinsonová a kol.)

Kniha, ktorá v encyklopedickej podobe pokrýva základné témy psychológie ako modernej vedy – od vnímania až po komplexné procesy, ako je psychopatológia.  

Viac info
Film, video, kniha

The Big Questions (R. Solomon, K. Higgins)

Pútavé predstavenie filozofických problémov a otázok od skvelého popularizátora filozofie a jeho manželky, tiež filozofky.  

Viac info