After Tamerlane (J. Darwin)

Moderný pohľad na impériá od 15. storočia po dnešok. Darwin venuje rovnakú energiu (ak nie väčšiu) štúdiu impérií na strednom východe, v Indii a v Čine, tak aj tým ktoré vznikli v Európe. Kniha ukazuje ako se dá písať globálna história na základe ktorej si čitateľ uvedomí ako limitované európskym kontextom je jeho porozumenie sveta.

 

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Web a blog

Quanta Magazine

Quanta Magazine je špičkový online magazín podporovaný Simons Foundations, nadáciou podporujúcou „základný“ vedecký výskum. Desiatky dlhých a kvalitne napísaných článkov čakajú na dychtivého čitateľa, ktorému priblížia aktuálne myšlienky, nedávne objavy a pokrok v modernej matematike, fyzike, biológii, filozofii a ďalších vedných disciplínach. Čítanie Quanta Magazínu prináša jedinečnú príležitosť ako sa aj šikovný stredoškolák môže dosť k prístupnému zdroju prezentujúcemu najnovšie objavy a pokroky vo vede.  

Viac info
Z iného súdka

Architektur Zentrum Wien

Das Architekturzentrum Wien je rakúske múzeum architektúry ponímané ako miesto výstav či predstavení. Taktiež slúži ako centrum pre hlbší výskum architektúry a stavebníctva.  

Viac info
Súťaž

Strojárska olympiáda

Súťaž sa skladá z 3 častí: 2 teoretické (cez internet) a jednej praktickej, kde musí súťažiaci vypracovať prácu o niektorej strojníckej téme.  

Viac info
Film, video, kniha

Bill Nye, The Science Guy

Chlapík, ktorý si dal záväzok spopularizovať vedu stredoškolákom. Celé epizódy jeho televízneho programu sú dostupné na webe a sú robené veľmi interaktívnym spôsobom. http://billnye.com/#home https://www.youtube.com/channel/UColN58kpynlKsuF7myh-79Q  

Viac info