Acumen

Super online kurzy pre všetkých korí majú chuť zmeniť svet a hľadať riešenia pre sociálne problémy.

  • Hodnotenie:

Odporúčame aj tieto aktivity

Súťaž

Talent, umenie, kumšt

Ak si rád niečo vo voľnom čase navrhuješ alebo vyrábaš, skús sa zapojiť do tejto súťaže. Môžeš zaslať svoj výtvarný návrh šperku alebo hotový výrobok. Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov umeleckú tvorivosť, prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie. Odmenou sú peňažné ceny.  

Viac info
Web a blog

The Financial Times

Pravidelné čítanie svetového média ako The Financial Times ti pomôže jednak s angličtinou a slovnou zásobou v odbornej terminológii, takisto však hrá kľúčovú rolu v nadobúdaní všeobecného prehľadu v oblasti biznisu, financií a politického diania.  

Viac info
Web a blog

LastWeekTonight

Vtipné zhrnutie najdôležitejších svetových udalostí uplynulého týždňa. Vďaka LastWeekTonight budeš v obraze, precvičíš si angličtinu a ešte sa pri tom aj dobre zabavíš.

Viac info
Film, video, kniha

Civilizácia – Západ a zvyšok sveta (N. Ferguson)

Niall Ferguson v tejto knihe skúma dominanciu Západu vo svetovom dianí. Ponúka zaujímavé úvahy, v ktorých premýšľa nad tým, ako ju možno vnímať v historickom kontexte a tiež v súčasnom geopolitickom dianí.  

Viac info